Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu


Zelene vesti

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

AKCIJA SAKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA U KIKINDI 2020 (DAN 1 DO DAN 28)

Datum: 15.05.2020.

AKCIJA SAKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA U KIKINDI 2020 (DAN 29 DO DAN 58)

Datum: 15.05.2020.

AKCIJA SAKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA U KIKINDI 2020 (DAN 59 DO DAN 84)

Datum: 15.05.2020.

AKCIJA SAKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA U KIKINDI 2020 (DAN 85 DO DAN 95)

Datum: 15.05.2020.

Lokalni registar izvora zagađivanja

Datum: 12.05.2020.

O B A V E Š T E NJ E


Na osnovu Obaveštenja Agencije za zaštitu životne sredine od dana 11.05.2020.godine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj produžio je rok za dostavljanje izveštaja za Lokalni registar izvora zagađivanja do 15. juna 2020. godine.
Molimo sva pravna lica i preduzetnike koji izveštavaju ka Lokalnom registru izvora zagađivanja da podatke dostave do naznačenog datuma.
Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 410-157, ili putem e-mail adrese: zorica.popovic@kikinda.org.rs.