Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Preliminarni spisak kandidata za popisivače - objavljeno 23.08.2011. u 14.15 časova

Datum: 23.08.2011.
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA POPISNA KOMISIJA
Dana: 23.08.2011.


O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E


Obaveštavaju se kandidati za popisivače sa serijskim brojevima prijava koji se nalaze iznad crte na priloženom preliminarnom spisku, da su dužni radnim danom u periodu od 24.08.2011. godine do 29.08.2011. godine u vremenu od 8 do 14 časova, podnesu sledeća originalna dokumenta na uvid kao i kopije svih traženih dokumenata:


  • Lična karta ili pasoš;
  • Diploma ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;
  • Uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili overen karton (nezaposleni kandidati);
  • Overen indeks, odnosno potvrda o upisanom semestru u 2011. godini (studenti), a apsolventi za 2010. godinu;
  • Uverenje iz suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (dostavlja se do početka obuke);
  • Popunjeni deo Prijave za učešće u popisu Obrazac P-4b. Na poleđini obavezno popuniti tražene podatke o sopstvenom tekućem računu i kontakt telefonu.

Gore navedena dokumenta podneti u zgradi SO Kikinda, sala broj 12.


Smatraće se da je kandidat odustao od rada u popisu ukoliko se u navedenom terminu ne javi popisnoj komisiji ili ne podnese tražena dokumenta.


Kandidati čije se prijave nalaze ispod crte, radi formiranja spiska zamena, treba da se prijave prema sledećem rasporedu:

  • Kikinda: (do 30 kandidata).
  • Naseljena mesta: (do 10 kandidata).

Kandidati čiji se serijski broj prijave ne nalazi na spisku, eliminisani su na proveri rukopisa.


Opštinska popisna komisija

Preuzmite spiskove:

Banatska Topola

Banatsko Veliko Selo

Bašaid

Iđoš

Kikinda

Mokrin

Nakovo

Novi Kozarci

Rusko Selo

Sajan

Pregledajte sve tekstove iz rubrike