Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Datum: 26.01.2015.

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz tačke I ovog Oglasa održaće se u Velikoj sali u zgradi Opštine Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, i to:

1. K.O. Novi Kozarci, dana 13. 02. 2015. godine sa početkom u 16,00 časova;
2. K.O. Banatsko Veliko Selo, dana 13. 02. 2015. godine sa početkom u 16,15 časova;
3. K.O. Nakovo, dana 13. 02. 2015.godine sa početkom u 16,30 časova;
4. K.O. Bašaid, dana 13. 02. 2015. godine sa početkom u 16,45 časova;
5. K.O. Kikinda, dana 13. 02. 2015. godine sa početkom u 17,15 časova;
6. K.O. Sajan, dana 14.02.2015. godine sa početkom u 10,00 časova;
7. K.O. Iđoš, dana 14.02.2015. godine sa početkom u 10,15 časova;
8. K.O. Mokrin, dana 14.02.2015. godine sa početkom u 10,45 časova;
9. K.O. Banatska Topola, dana 14.02.2015. godine sa početkom u 11,30 časova;

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,30 sati, dana 12.02.2015. godine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima - pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status.

 Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje :

• Formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan)
• dokaz o uplati depozita
• lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica
• potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine,

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Uslužnog centra Opštine Kikinda. Potrebno je da se ponuđač blagovrmeno upozna sa sadržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
• adresa: Opštine Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivredog zemljišta u državnoj svojini
• broj javnog nadmetanja _____ (navesti i K.O.)
Na zadnjoj strani:
• ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti:

za K.O. Novi Kozarci, dana 29.01.2015. od 9,00 časova
za K.O. Banatsko Veliko Selo, dana 29.01.2015. od 10,00 časova
za K.O. Nakovo, dana 29.01.2015. od 11,00 časova
za K.O. Kikinda, dana 29.01.2015. od 12,00 časova
za K.O. Banatska Topola, dana 30.01.2015. od 9,00 časova
za K.O. Bašaid, dana 30.01.2015. od 11,00 časova
za K.O. Sajan, dana 2.02. 2015. od 9,00 časova
za K.O. Iđoš, dana 2.02. 2015. od 10,30 časova
za K.O. Mokrin, dana 2.02. 2015. od 12,00 časova

Prema gore navedenom rasporedu sastanci će se održati u prostorijama mesnih zajednica, a za KO Kikinda u upravnoj zgradi „Kinđa“.

 Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi opštine Kikinda, Uslužni centar, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 časova.

Kontakt osoba - Tešin Božidar, telefon broj 0230 / 410 – 175.

Preuzmite kompletan oglas

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike