Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Izmena statuta opštine Kikinda

Datum: 20.12.2007.

Na osnovu člana 31. i 99. Statuta opštine Kikinda („Sl.list opštine Kikinda“, br. 4/06-prečišćen tekst), Skupština opštine Kikinda, na sednici održanoj 13.12. 2007.godine, donela je

N A C R T
ODLUKE O IZMENI STATUTA OPŠTINE KIKINDA


Član 1.

U Statutu opštine Kikinda („Sl.list opštine Kikinda“, br. 4/06), u članu 8. stav 3. menja se i glasi: „Skupština može proglasiti počasnim građanima opštine, ličnosti koje svojim radom i izuzetnim delovanjem doprinose razvoju opštine i Republike Srbije“.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl.listu opštine Kikinda“.

ZAKLJUČAK

Skupština opštine Kikinda je na 31. sednici održanoj dana 13.12.2007.godine, usvojila


NACRT ODLUKE
O IZMENI STATUTA OPŠTINE KIKINDA
i donela sledeće

Z A K LJ U Č K E

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmeni Statuta opštine Kikinda i upućuje na javnu raspravu;
2. Nacrt Odluke o izmeni Statuta opštine Kikinda objaviće se u Kikindskim novinama i na Internet adresi: www.kikinda.org.yu.
3. Javna rasprava trajeće 30 dana od dana objavljivanja u Kikindskim novinama i Internet adresi;
4. Sve primedbe, predloge i sugestije dostaviti u pisanoj formi na adresu:
Opštinska uprava opštine Kikinda, Službi za Skupštinske poslove, predsednika opštine i Opštinskog veća (soba broj 73) u roku navedenom u tački 3. ovih Zaključaka.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike