Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Srednjoškolcima besplatan prevoz do škole

Datum: 28.08.2015.

Uzimajući u obzir da smo u prethodnom periodu na ime finansiranja troškova prevoza đaka i studenata imali velika zatečena dugovanja ali i sveukupna dugovanja budžeta opštine Kikinda, naša podrška roditeljima je bila uslovljena teškom finansijskom situacijom koju smo zatekli. U prethodnoj godini uspostavili smo adekvatnu kontrolu dospelih računa, racionalno i savesno raspoređivali sredstva, ispoštovali sva dugovanja na ime prevoza i to iz dve protekle godine, te uštedeli značajna sredstva. Zahvaljujući takvom odnosu prema utrošku sredstava, stekli su se svi potrebni uslovi da srednjoškolcima obezbedimo potpuno besplatan prevoz na teritoriji opštine Kikinda, a na ime prevoza do škole, tokom cele školske godine, a studentima finansiramo 40 odsto cene karte od Kikinde do mesta studiranja i nazad.

Opštinsko veće opštine Kikinda donelo je sledeće odobrenje:

Počev od 01.09.2015. godine na teret budžeta Opštine Kikinda odobrava se u celosti (100% iznosu cene prevozne karte) finansiranje prevoza učenika srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji opštine Kikinda, od mesta boravka do Kikinde i nazad, izuzev u vreme školskog raspusta.

Odobrava se u celosti (100% iznosa cene prevozne karte) finansiranje prevoza učenika srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji opštine Kikinda, a koji nastavu pohađaju u školama van teritorije opštine Kikinda i to od mesta stanovanja do Kikinde i nazad, izuzev u vreme školskog raspusta.

Na teret budžeta opštine Kikinda odobrava se finansiranje dela troškova putovanja studenata sa prebivalištem na području opštine Kikinda, sa učešćem Opštine sa 40% od cene prevozne karte, na relaciji Kikinda – mesto studiranja i nazad. Isti procenat finansiranja prevoza se odobrava za studente sa prebivalištem na selima opštine Kikinda koji studije pohađaju u Kikindi, od mesta boravka do Kikinde i nazad.

Preporučuje se JP “Autoprevoz” Kikinda da, u skladu sa mogućnostima, odobri komercijalni popust od 20% za prevoz učenika srednjoškolaca od mesta boravka do Kikinde i nazad, što bi umanjilo finansijske izdatke Opštine Kikinda na ime prevoza srednjoškolaca.

Predsednik opštine Kikinda, Pavle Markov sa svojim saradnicima svim đacima i studentima želi uspešan početak školske godine u nadi da će opština Kikinda i u buduće biti prepoznata po postignutim rezultatima naših mladih sugrađana.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike