Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Probni popis 2019. godine

Datum: 28.03.2019.

Republički zavod za statistiku, od 1. do 30. aprila 2019. godine, sprovodi Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Ova akcija je deo priprema za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. i neće obuhvatiti celokupno stanovništvo već samo oko 20.000 domaćinstava i oko 50.000 lica u izabranim delovima pojedinih naseljenih mesta u 51 gradu/opštini.

Spisak gradova/opština i naseljenih mesta u kojima se sprovodi Probni popis 2019.

 

Za razliku od svih dosadašnjih popisa, u kojima su podaci prikupljani popunjavanjem papirnih upitnika, u Probnom popisu 2019. će biti testirane dve nove metode prikupljanja podataka: samopopisivanje putem interneta i popunjavanje elektronsih upitnika pomoću laptopa.

Samopopisivanje putem interneta je metoda prikupljanja podataka u kojoj građani samostalno (putem veb aplikacije) popunjavaju elektronske upitnike za sebe i članove svog domaćinstva. Mogućnost da se samostalno popišu imaće oko 13.000 građana koji žive u izabranim delovima naseljenih mesta na teritoriji Grada Beograda, Niša i Novog Sada, i to u periodu od 1. aprila u 8:00 sati do 7. aprila u ponoć.

Terensko prikupljanje podataka pomoću prenosivih računara sprovodi se tako što popisivači obilaze teritoriju za koju su zaduženi i unose odgovore građana u elektronske upitnike na laptopu. Podaci se na ovaj način prikupljaju od 1. do 30. aprila 2019. u svim izabranim naseljenim mestima, osim u Gradu Beogradu, Nišu i Novom Sadu, gde se prikupljanje podataka pomoću laptopova organizuje od 8. do 30. aprila 2019. godine, nakon što se završi akcija samopopisivanja.

Domaćinstva koja žive na teritoriji na kojoj se testira samopopisivanje dobiće pismo Republičkog zavoda za statistiku koje sadrži informacije neophodne za samopopisivanje i lozinku za pristup veb aplikaciji. Po isteku roka za samopopisivanje, u periodu od 8. do 30. aprila, popisivač će posetiti ova domaćinstva. Ukoliko se domaćinstvo samostalno popisalo, popisivač će preuzeti verifikacioni kod koji se dobija nakon uspešno obavljenog samopopisivanja. Domaćinstvo koje nije učestvovalo u samopopisivanju, bilo da nije želelo ili nije imalo tehničkih uslova za to, biće popisano od strane popisivača.

Sve informacije o Probnom popisu 2019. mogu se dobiti na sajtu Republičkog zavoda za statistiku i pozivanjem info-centra na sledeće brojeve telefona: 011 2403 196, 011 2403 207, 011 2403 266. Radno vreme info-centra je od 8:00 do 20:00 časova, svakog dana, u periodu od 25. marta do 30. aprila, osim 26 i 28. aprila (u dane uskršnjih praznika).

Pregledajte sve tekstove iz rubrike