Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikinda

Datum: 04.11.2019.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.
62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku
davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“
br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za
sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni
list grada KIKINDA» broj 9/2006), Gradonačelnik grada KIKINDA je dana 01.11.2019. godine,
doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U GRADU KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU KIKINDA

Oglas za javnu licitaciju

Šifrarnik

Formular

Karte

Pregledajte sve tekstove iz rubrike