Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Oglas za davanje u zakup poljoprivredng zemljišta u javnoj svojini grada Kikinde prikupljanjem pismenih ponuda

Datum: 03.03.2020.

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16 dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/2018), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 16/2018) i člana 55. stav 1. tačka 11. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 4/19) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 02.03.2020. godine, doneo


O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE


i raspisuje


J A V N I O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Oglas

Formular

Pregledajte sve tekstove iz rubrike