Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Izlaganje na javni uvid predloga prostornog plana opštine Kikinda

Datum: 24.07.2008.

Na osnovu člana 30. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 47/03 i 34/06) i člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl., glasnik RS“ broj 135/04 )

 

O G L A Š A V A  S E

 

IZLAGANJE NA JAVNI UVID
PREDLOGA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KIKINDA
I
IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KIKINDA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

            Predlog prostornog plana opštine Kikinda (u daljem tekstu: Plan) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana opštine Kikinda na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj) izrađeni su na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana opštine Kikinda ( „Sl. list opštine Kikinda“, broj 8/06) u Javnom preduzeću „Zavod za uzbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

            Planom su obuhvaćena područja svih 10 katastarskih opština na teritoriji opštine Kikinda (k.o. Banatska Topola, k.o. Banatsko Veliko Selo, k.o. Bašaid, k.o. Iđoš, k.o. Mokrin, k.o. Nakovo, k.o. Novi Kozarci, k.o. Rusko Selo i k.o. Sajan).

            Plan i Izveštaj će biti izloženi na javni uvid u periodu od 25.07. do 25.08.2008. godine, u zgradi Skupštine opštine Kikinda, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, I sprat, kancelarija 71, radnim danima od 12 do 15 sati.

            Za vreme trajanja javnog uvida Plan i Izveštaj prezentovaće se i na zvaničnom sajtu opštine Kikinda (www.kikinda.org.yu).

            Primedbe na Plan i mišljenja na Izveštaj, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i privredu opštine Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u pisanom obliku, najkasnije do 25.08.2008. godine.

            Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine, na kojoj pravna i fizička lica primedbe i mišljenja koje su podneli u pisanom obliku, mogu obrazložiti pred Komisijom i predstavnicima organa nadležnog za zaštitu životne sredine, održaće se dana 02.09.2008. godine, u zgradi Skupštine opštine Kikinda, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, sala broj 12, sa početkom u 13.30 sati.

Preuzmite predlog prostornog plana opštine Kikinda

Preuzmite izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana opštine Kikinda na životnu sredinu  

Pregledajte sve tekstove iz rubrike