Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

JAVNI POZIV svim pravnim i fizičkim licima koja koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini

Datum: 15.05.2009.

 

        Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA K I K I N D A

PREDSEDNIK OPŠTINE                  

Broj:  V–320-27/2009

Dana: 13.05.2009. godine

          K I K I N D A

Predsednica Opštine Kikinda objavljuje

JAVNI POZIV
svim pravnim i fizičkim licima koja koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji opštine Kikinda bez pravnog osnova


 Ovim putem se pozivaju sva pravna i fizička lica koja bez pravnog osnova (ugovora o zakupu, korišćenju i slično), koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji opštine Kikinda, da prijave bespravno korišćenje istog radi regulisanja naknade.
       Pravna i fizička lica koja bespravno koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, dužna su da podnesu prijavu Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivredog zemljišta u državnoj svojini u kojoj treba da navedu sledeće podatke:
 
       - za fizička lica ime i prezime, adresa i lični broj,
       - za pravna lica pun naziv i sedište firme, kao i matični broj iste.
       - podatke o državnom zemljištu koje koriste bez pravnog osnova: broj parcele,   
    površinu iste, katastarsku opštinu i potes; vreme ulaska u posed, kao i 
     podatke o usevu koji su zasnovali na zemljištu koje je predmet korišćenja,
         odnosno podatke o usevu koji je već bio zasnovan u vreme ulaska u posed.
      
Za svaku katastarsku opštinu se podnosi posebna prijava.

 Prijave se podnose do 09.06.2009. godine, lično na pisarnici Uslužnog centra Opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, ili putem pošte sa naznakom za Komisiju za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivredog zemljišta u državnoj svojini, na formularima koji se mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštine Kikinda.  

 Protiv lica koja ne podnesu prijavu u naznačenom roku biće preduzete odgovarajuće Zakonske mere.

 

       PREDSEDNICA OPŠTINE

        Jagoda Tolicki

Preuzmite prijavu


 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike