Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

PREPORUKE ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA VIRUSA GRIPA A (H1N1) U JAVNIM PREDUZEĆIMA I RADNIM ORGANIZACIJAMA

Datum: 14.10.2009.

Potrebno je napraviti  plan aktivnosti u okviru Radne organizacije za slučaj pojave i širenja novog virusa gripa A (H1N1).


Osnovne smernice za izradu akcionog plana u slučaju pandemije gripa:


1. U saradnji sa nadležnom zdravstvenom i epidemiološkom službom da se obezbedi kontinuirana saradnja i povratno informisanje, uz nalaganje primene određenih mera kako za sprečavanje, tako i za suzbijanje širenja oboljenja (npr.lična zaštitna oprema, dezinfekciona sredstva , provetravanje prostorija itd.)


2. Obezbediti neprekidnu liniju komunikacije sa dežurnim epidemiologom Zavoda za javno zdravlje

 dr Mirko Tomković 063-510-941. 02300-421-102.


3. Identifikovati postojeće ljudske kapacitete, i razmotriti mogućnost za angažovanje dopunskih ljudskih resursa.


4. Organizovati aktivnosti unutar svoje radne organizacije koja zadovoljava minimum procesa rada.


5. U slučaju potreba napraviti reorganizaciju radnih mesta osoba u riziku (trudnice , osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja – dijabetes , astma , srčane smetnje, bubrežna oboljenja itd.)


6.Odrediti jednog radnika (službenika) koji će biti od strane direktora /kolegijuma određen da vodi evidenciju o odsustvovanju sa posla , i pismenim putem dostavljati informaciju osobi koja je zadužena da komunicira sa nadležnom zdravstvenom/ epidemioloskom službom.


Shodno preporukama Svetske zdravstvene organizacije najefikasnije mere prevencije i suzbijanja gripa izazvanog novim tipom virusa A ( H1N1 ) su:


- držanje odstojanja od najmanje 1m od drugih osoba

- higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti , a ruke oprati tekućom vodom i sapunom)

 - higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima se boravi


 

dr Sandra  Radlović

ZZJZ Kikinda,

član komisije za planiranje i koordinaciju aktivnosti

na pripremama za pandemijski grip

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike