Grb Kikinde

Анкета

Побољшајмо град...
Да ли сте задовољни квалитетом услуге коју пружа Услужни центар?
Веома сам задовољан/на (32.9%)
33%
Могла би се побољшати (25%)
25%
Нисам задовољан/на (42.1%)
42%