Grb Kikinde

Инвестирајте

Највећа налазишта гаса и нафте у Србији, као и сви потенцијали испитане геотермалне енергије...
slika

- ЛОКАЦИЈА

Град у срцу Средње Европе у чијем окружењу од 120 км живи преко 4 милиона становника

- РАДНА СНАГА

Кикинда располаже искусном и квалификованом радном снагом

- ИНФРАСТРУКТУРА

Развијена комунална инфраструктура по стандардима Европске уније

- ПРИРОДНА НАЛАЗИШТА

Највећа налазишта гаса и нафте у Србији, као и сви потенцијали испитане геотермалне енергије.

- ПЛОДНО ТЛO

Непрегледне површине плодног тла које представљају огроман потенцијал за пољопривредну производњу

- ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА

Постојећа позитивна пословна искуства: Тоза Марковић, Банини, МСК, ЛБК, Цимос, Кикиндски млин, Ангрохит..

- БОГАТА ТРАДИЦИЈА

Богата традиција у области културе и спорта; Град у коме су пронађени скелетни остаци мамута, стари око пола милиона година; у коме се налази један од свега два преостала млина на коњски погон у Европи из VIII века , млин Сувача; који има атрактивне терене за лов и риболов...

- ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЈА

Кикинда је град насељен људима добре воље и широког срца. Позитивна енергија Кикинђана чини да се сваки гост осећа као код своје куће.

slika Индустријска зона Индустријска зона налази се на периферији града, уз југоисточну границу грађевинског реона, тј.уз коридор железничке пруге. Обухвата грађевинско земљиште делова блокова 41 и 43, које је намењено потребама производног занатства, приватног предузетништва, делатностима комплементарне индустрије и заузима површину од 19,51 ха, на удаљености од центра града 1,5км.
slika Блок 9 Локација се налази на 0.8км од центра града, делом се ослања на регионални пут Р-123, а од магистралних путева М-3 и М-24, удаљена је 1км и 3.5 км. Удаљеност железниче мреже је око 3км.
slika Блок 33 Локација површине 5ха, 14 ари и 57м² налази се на удаљености од 1,5км од магистралног пута М-3, М-24 (4км), Р-123 (наслања се на пут). Железничка мрежа удаљена је 2,5км. Локација је намењена секундарним и терцијарним делатностима: изградњи пословног простора, трговачких објеката, спортско рекреационих, туристичких објеката, бензинске станице, товарног терминала...
slika Стара индустријска зона Стара индустријска зона налази се на улазу у Кикинду из правца магистралног пута Зрењанин - Кикинда и заузима површину од 20159м2, почев од раскрснице два магистрална пута М-3/М-24 све до пристаништа и пружног прелаза према Башаиду. Локација је намењена за развој приватног предузетништва и неких грана пољопривреде.