Grb Kikinde

Топлана

Основна делатност ЈП "Топлана" је производња топлотне енергије и њена дистрибуција системом даљинског грејања до крајњих корисника на територији града
slika

Јавно предузеће "Топлана" Кикинда почело је са радом августа 2003. године издвајањем Радне јединице Грејање из оквира ДП "Енергетика" које је до тада обављало, између осталог, делатност производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града. Такође, у ЈП "Топлана" прешла је и димничарска делатност. Сада имамо 45 запослених особа.

Основна делатност ЈП "Топлана" је производња топлотне енергије и њена дистрибуција системом даљинског грејања до крајњих корисника на територији града, као и димничарска делатност на територији општине Кикинда. За производњу топлоте, ЈП "Топлана" има 4 котларнице укупне инсталисане топлотне снаге од 59 МW са 9 котловских јединица у четири котларнице. На систему даљинског грејања је и 137 измењивачких и самодистрибуционих подстаница.

Топлотни конзум који "Топлана" опслужује и даље износи око 51 МW тако да постоји могућност додатног прикључења на дистрибуциони систем. Укупна грејна површина износи око 244.292,5 м2 .

Поред тога, постоји и део корисника којима се обрачун врши на основу количине предате енергије, а не по квадратури објекта (хотел "Нарвик", РК "Бутик" и мањи број стамбених и пословних објеката), укупне површине око 11.085 м2.

Од јуна 2005.године пружамо димничарске услуге на територији општине Кикинда, за око 10.000 корисника из сектора домаћинства и око 150 из привредног сектора. Такође, склопљен је уговор са ЈП "Србијагас" о поверавању контроле димоводних инсталација ЈП "Топлана" на територији Општине за све кориснике природног гаса .

У споредне делатности ЈП "Топлана" спада пружање услуга одржавања инсталација централног грејања, извођење радова на прикључењу корисника на систем даљинског грејања, одржавање грејања по школама и предшколским установама.

Током 2006. године, ЈП "Топлана" добила је од Покрајинског секретаријата за енергетику лиценцу за обављање послова хемијског и механичког чишћења енергетских постројења као једина фирма у Кикинди и околини.

Контакт

ЈП "Топлана"
Кикинда, Милоша Великог 48

Телефони: 0230/435-055, 402-330, 402-331

Е-мејл: toplana@kikinda.org.rs