Grb Kikinde

Контакти

Контактирајте нас у циљу побољшања рада СГ Кикинде и Градске управе...

ГРАД КИКИНДА
Трг Српских Добровољаца 12
23300 Кикинда

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Порески идентификациони број (ПИБ) - 100511495
Матични број правног лица - 08176396

Централа
0230/410-100

Кабинет градоначелника
0230/410-105; факс: 0230-410-203

Кабинет заменика градоначелника
0230/410-113; факс: 0230-410-174

Кабинет председника Скупштине града
0230/410-115 ; факс: 0230-410-129

Начелник Градске управе
0230/410-112; факс: 0230-410-203

Секретаријат за финансије
0230/410-108; факс: 0230-410-213


Секретаријат за општу управу и заједничке послове
0230/410-104

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду
0230/410-107

Секретаријат за друштвене делатности
0230/410-109

Секретаријат за инспекцијске послове
0230/410-211

Секретаријат за заштиту животне средине
0230/410-148

Секретаријат за локални економски развој и туризам
0230/410-182

Секретаријат за локалну пореску администрацију
0230/410-118; 0230/410-216; факс: 0230-410-166


Комунална инспекција
0230/410-155; 0230/410-156

Чланови Општинског већа
0230/410-201

Услужни центар (инфо деск, матичар, писарница, инспекцијска служба, друштвене делатности)
0230/410-210

Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама и то: