Grb Kikinde

Контакти

Контактирајте нас у циљу побољшања рада СГ Кикинде и Градске управе...

ГРАД КИКИНДА
Трг Српских Добровољаца 12
23300 Кикинда

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Порески идентификациони број (ПИБ) - 100511495
Матични број правног лица - 08176396

Централа
0230/410-100

Кабинет градоначелника
0230/410-105

Шеф стручне службе Скупштине, градоначелника и градског већа
0230/410-121

Кабинет заменика градоначелника
0230/410-115

Председник Скупштине града
0230/410-116

Секретар Скупштине града
0230/410-111


Чланови Градског већа
Миодраг Булајић 0230/410-133
Миливој Лињачки 0230/410-133
Имре Кабок 0230/410-169
Горан Думитров 0230/410-171
Саша Танацков 0230/410-182


Начелник Градске управе
0230/410-112; факс: 0230-410-106

Секретаријат за финансије
0230/410-101


Секретаријат за општу управу и заједничке послове
0230/410-234

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду
0230/410-124

Секретаријат за друштвене делатности
0230/410-163

Секретаријат за инспекцијске послове
0230/410-141

Секретаријат за заштиту животне средине
0230/410-148

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама
0230/410-221

Секретаријат за локалну пореску администрацију
0230/410-216


Комунална инспекција
0230/410-161

Бирачки списак
0230/410-201

Услужни центар (инфо деск)
0230/410-210

Правна помоћи и саветник пацијената
0230/410-131

Стамбена питања - Стамбене заједнице
0230/410-132

Одељење за борачко-инвалидска питања
0230/410-151

Јавна лицитација за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
0230/410-239

Легализација незаконито изграђених објеката
0230/410-226

Послови за ванредне ситуације, цивилну заштиту и противпожарну заштиту
0230/410-193

Послови одбране
0230/410-193

Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама и то: