Grb Kikinde

Контакти

Контактирајте нас у циљу побољшања рада СГ Кикинде и Градске управе...

ГРАД КИКИНДА
Трг Српских Добровољаца 12
23300 Кикинда

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Порески идентификациони број (ПИБ) - 100511495
Матични број правног лица - 08176396

Централа
0230/410-100

Кабинет градоначелника
0230/410-105
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Шеф стручне службе Скупштине, градоначелника и градског већа
0230/410-121
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Кабинет заменика градоначелника
0230/410-113

Председник Скупштине града
0230/410-115
mladen.bogdan@kikinda.org.rs

Секретар Скупштине града
0230/410-111
ziva.knezevic@kikinda.org.rs


Чланови Градског већа
0230/410-112

Велентина Мицковски
valentina.mickovski@kikinda.org.rs

Мирослав Дучић
miroslav.ducic@kikinda.org.rs

Драган Пецарски
dragan.pecarski@kikinda.org.rs

Рамона Тот
ramona.tot@kikinda.org.rs

Саша Танацков
sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Љубан Средић
ljuban.sredic@kikinda.org.rs

Стеван Иличић
stevan.ilicic@kikinda.org.rs


Начелник Градске управе
0230/410-112;
gradska.uprava@kikinda.org.rs

Секретаријат за финансије
0230/410-108
ilinka.djilas@kikinda.org.rs


Секретаријат за општу управу и заједничке послове
0230/410-104
tamara.radlovic@kikinda.org.rs

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду
0230/410-124
biljana.felbab@kikinda.org.rs

Секретаријат за социјалну заштиту
0230/410-109
bogdan.tasovac@kikinda.org.rs

Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске службе
0230/410-237
jovan.popeskov@kikinda.org.rs

Секретаријат за инспекцијске послове
0230/410-211
petar.zigic@kikinda.org.rs

Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
0230/315-900
miroslava.narancic@kikinda.org.rs

Секретаријат за локалну пореску администрацију
0230/410-166
radmila.curcic@kikinda.org.rs

Секретаријат за пројекте
0230/410-221
vesna.arambasic@kikinda.org.rs

Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града
0230/410-152
jelena.bajic@kikinda.org.rs


Комунална инспекција
0230/410-161

Бирачки списак
0230/410-144

Услужни центар (инфо деск)
0230/410-210

Правна помоћи и саветник пацијената
0230/410-131

Стамбена питања - Стамбене заједнице
0230/410-132

Одељење за борачко-инвалидска питања
0230/410-151

Јавна лицитација за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
0230/410-239

Легализација незаконито изграђених објеката
0230/410-226

Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама и то: