Grb Kikinde

Контакти

Контактирајте нас у циљу побољшања рада СГ Кикинде и Градске управе...

ГРАД КИКИНДА
Трг Српских Добровољаца 12
23300 Кикинда

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Порески идентификациони број (ПИБ) - 100511495
Матични број правног лица - 08176396

Централа
0230/410-100

Кабинет градоначелника
0230/410-105
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Шеф стручне службе Скупштине, градоначелника и градског већа
0230/410-121
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Кабинет заменика градоначелника
0230/410-113

Председник Скупштине града
0230/410-115
mladen.bogdan@kikinda.org.rs

Секретар Скупштине града
0230/410-111
ziva.knezevic@kikinda.org.rs


Чланови Градског већа
0230/410-115

Велентина Мицковски
valentina.mickovski@kikinda.org.rs

Небојша Јованов
nebojsa.jovanov@kikinda.org.rs

Драган Пецарски
dragan.pecarski@kikinda.org.rs

Мелита Гомбар
melita.gombar@kikinda.org.rs

Саша Танацков
sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Љубан Средић
ljuban.sredic@kikinda.org.rs

Стеван Иличић
stevan.ilicic@kikinda.org.rs


Начелник Градске управе
0230/410-112;
gradska.uprava@kikinda.org.rs

Секретаријат за финансије
0230/410-108
ilinka.djilas@kikinda.org.rs


Секретаријат за општу управу и заједничке послове
0230/410-104
vlado.trtic@kikinda.org.rs

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду
0230/410-124
tamara.radlovic@kikinda.org.rs

Секретаријат за социјалну заштиту
0230/410-109
ivan.nincic@kikinda.org.rs

Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске службе
0230/410-237
bogdan.tasovac@kikinda.org.rs

Секретаријат за инспекцијске послове
0230/410-211
petar.zigic@kikinda.org.rs

Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
0230/315-900
miroslava.narancic@kikinda.org.rs

Секретаријат за локалну пореску администрацију
0230/410-166
nino.zuvela@kikinda.org.rs

Секретаријат за пројекте
0230/410-221
vesna.arambasic@kikinda.org.rs

Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града
0230/410-152
jelena.ivetic@kikinda.org.rs

Канцеларија за смањење сиромаштва
0230/410-186
jovan.popeskov@kikinda.org.rs


Комунална инспекција
0230/410-161

Бирачки списак
0230/410-144

Услужни центар (инфо деск)
0230/410-210

Правна помоћи и саветник пацијената
0230/410-131

Стамбена питања - Стамбене заједнице
0230/410-132

Одељење за борачко-инвалидска питања
0230/410-151

Јавна лицитација за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
0230/410-239

Легализација незаконито изграђених објеката
0230/410-226

Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама и то:ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
0230 404-830

ПУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“
0230 422-530, 0230 421-230

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР-НОВИ ДОМ
0230 315 675

ЈП „КИКИНДА“
0230 422 760

ЈП „ТОПЛАНА“
0230 315-350

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
0230 413-200

МУП РС, ПУ КИКИНДА
0230 412-100

НСЗ КИКИНДА
0230 411-700, 0230 411-706

ПИО ФОНД
0230 411-403

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
0230 421-169, 0230 427-374

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА
0230 316-288

СЦ „ЈЕЗЕРО“
0230 422-211, 0230 422-448

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
0230 426-300, 064 857-4044

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“
0230 422-138, 0230 423-770УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ЈОВАН ПОПОВИЋ“
0230 316-084

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
0230 422-638

АДЗНМ „ГУСЛЕ“
0230 400-560

АТЕЉЕ ТЕРРА
0230 442 789

НАРОДНИ МУЗЕЈ
0230 421-239, 0230 422-500

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
0230 422-544

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
0230 439-835ВРТИЋИ

„БУБАМАРА“-РУСКО СЕЛО (0230 458 034)
0230 458 034

„НЕВЕН“ МОКРИН
0230 361 166

„МАСЛАЧАК“ БАШАИД
0230 469 011

„МЕДЕЊАК“ САЈАН
0230 66 019

„ЗЛАТНА РИБИЦА“ ИЂОШ
0230 65 795

„ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“ БАНАТСКА ТОПОЛА
0230 67 310

„ЛАСТАВИЦА“ БВС
0230 451 821

„ШИЉА“ НОВИ КОЗАРЦИ
0230 356 419

„ЈЕЛЕНКО“ НАКОВО
0230 453 503

„ПОЛЕТАРАЦ“
0230 421 583

„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
0230 426 849

„ПЧЕЛИЦА“
0230 321 737

„НАША РАДОСТ“
0230 422 531

„МИКИ“
0230 422 554

„МЕНДО“
0230 422 684

„ЛЕПТИРИЋ“
0230 422 993

„КОЛИБРИ“
0230 323 533

„БАМБИ“
0230 422 362СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“
0230 422 557

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
0230 422 275

ССШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
0230 422-056

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
0230 402 130, 0230 422 023ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“
0230 400 500

ОШ „СВЕТИ САВА“
0230 500 774

0Ш „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
230 423 520

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
230 400 390

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
0230 402 990

ОШ „ ВУК КАРАДЖИЋ“
0230 22 130

ОШ „6.ОКТОБАР“
0230 422 844

ОШ „МОРА КАРОЉ“ САЈАН
0230 466 004

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“ ИЂОШ
0230 4657 81

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ МОКРИН
0230 4620 48

ОШ „1.ОКТОБАР“ БАШАИД
0230 4680 33

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ НАКОВО
0230 454 330

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ НОВИ КОЗАРЦИ
0230 356 005

ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“ РУСКО СЕЛО
0230 458 602

ОШ“СЛАВКО РОДИЋ“ БВС
0230 451 408

ОШ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ БАНАТСКА ТОПОЛА
0230 467 203

МУЗИЧКА ШКОЛА „СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
0230 442 474