Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Унапређење повезаности Баната

Пројекат „Унапређење повезаности Баната – ИБЦ“ енг . „Improvement of Banat Connectivity“, финансира се у оквиру Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, а заједнички циљ је допринос бољој повезаности у прекограничној области, кроз побољшање стандарда квалитета у јавном транспорту и услугама мобилности.

Један од главних предуслова за реализацију заједничког циља јесте адекватна инфраструктурна и институционална подршка, стога ће у оквиру пројекта бити израђена техничка документација за саобраћајну инфраструктуру у Србији, изграђена двосмерна бициклистичка стаза на подручју између Кикинде и Накова ( до границе са Румунијом), извршена санација улица уз државни пут у Жомбољу (Румунија) и опремљен гранични прелаз Наково (Србија). Поред активности на инфраструктури, кроз пројекат се оснива Канцеларија за информисање и промоцију прекограничне економске сарадње, успоставља се мрежа за прекограничну сарадњу, прекогранични портал и креирају се услови за побољшање и проширење економске сарадње између пограничних општина.

Све педвиђене активности имају за циљ унапређење услова за кретање људи, робе и услуга у прекограничној области, развој граничног прелаза у Кикинди (Наково-Лунга), превазилажење схватања границе као баријере и промовисање јаче сарадње и контаката између пограничних региона и заједница.

 

Саопштење

Датум: 14.02.2018.

Пројекат под називом „Унапређење повезаности Баната“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) настао је из потребе становника дуж обе стране границе, за бољом међусобном повезаности и проходности. Иако овај гранични прелаз припада категорији међународних, он свакодневно ради само од 07:00 до 19:00 часова и преко њега је дозвољен транспорт робе возилима максималне носивости до 3,5 тоне. Планираним радовима на српској страни биће створени неопходни технички услови, као и безбедносно – контролни стандарди какви већ постоје са румунске стране границе. Тако је предвиђено да буде изграђена надстрешница над контролним простором, биће обезбеђене додатне контролне кабине, као и електронске рампе за сваку саобраћану траку, видео надзор и светлосна сигнализација. Пројектом је предвиђена и изградња тоалета за путнике, као и простор где ће бити омугућен рад шалтера поште, банке, шпедиције, итд. Ради стварања техничких услова за промет робе возилима веће носивости, биће обезбеђене и платформе за контролу теретних возила. Обезбеђивањем свих претходних техничких услова, српска министарства спољних и унутрашњих послова имаће додатну аргументацију за измену постојећег међудржавног споразума у смислу целодневног финкционисања (24х) и да преко њега могу да саобраћају и камиони. С обзиром на близину насељених места, а пошто је Кикинда од границе удаљена свега 10 километара, изградњом бициклистичке стазе повезивање ће бити још динамичније.

Пројектом је сарадња између збратимљених градова Кикинде и Жомбоља подигнута на виши ниво, а повезивање је прешло на одређени ниво привредне сарадње на микро нивоу, као и на активности двеју локалних саомуправа у решавању проблема из комуналне сфере. На макро привредном плану десио се највећи ефекат, за који очекујемо да ће бити још значајнији када пројекат буде реализован. Због недостатка радне снаге у западним румунским жупанијама и немогућности да се румунске и стране компаније тамо даље развијају, оне су морале да потраже друго решење, а оно се зове Кикинда. Први такав корак учинила је фирма “Зопас” из Великог Семиклуша, којој је претила опасност да ће изгубити нове послове, јер није могла да повећава даље производњу у својој фабрици у румунском пограничном месту. Стога су отворили погон у Кикинди који је за досадашњих годину и по рада, од почетних 30, стигао до 440 радника и да за то време ни једно радно место у матичној фабрици у Великом Семиклушу није укинуто.

Реализацијом пројекта “ИБЦ” биће у потпуности испуњени циљеви Interreg IPA Programa прекограничне сарадње Румунија – Србија у оквиру ког се пројекат реализује и већ сад дешавања на терену, потребе људи и привреде, доказују његову недвосмислену одрживост и сврсисходност. Пројекат реализују ЈП „Путеви Србије“, као носилац пројекта, Град Кикинда, Општина Жомбољ и Регионални центар за друштвено – економски развој Банат, као партнери на пројекту, са циљем да се допринесе бољој повезаности у прекограничној области, кроз побољшање стандарда квалитета у јавном транспорту и услугама мобилности, а укупна вредност пројекта је 1.813.477,53 евра.

Прегледајте све текстове из рубрике