Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

CBRM

Пројекат “Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација” - скраћено “CBRM” - је пројекат који ће Град Кикинда реализовати у партнерству са Удружењем за развој међу заједницама за управљање ванредним ситуацијама из Румуније, Инспекторат за ванредне ситуације „Банат“ округа Тимиш, Жандармеријски инспекторат округа Тимиш и Градом Зрењанин.

 

Пројекат се спроводи у оквиру “Интерег-ИПА Програмa прекограничне сарадње Румунија-Србија” и његово трајање је 20 месеци, од априла 2022. године до децембра 2023. године. Укупна вредност пројекта је 1.238.903,82 еура, при чему одобрени буџет Града Кикинде износи 181.361,25 еура. У складу са правилима Програма, суфинансирање ИПА програма обухватиће 85% оправданих трошкова, док је остатак обавеза пројектних партнера.

Циљ овог пројекта је унапређење прекограничне сарадње, ублажавање и превенција еколошких несрећа, катастрофа и реаговања у ванредним ситуацијама коришћењем посебне опреме професионалних и волонтерских интервентних структура, као и заједничким одрживим акцијама.

Предложене активности пројекта ће искористити оквир прекограничне сарадње у циљу заједничког планирања и имплементације мера праћења, превенције, интервенције и смањења ризика. Географија предвиђеног подручја и повезани ризици (поплаве, земљотреси, топлотни таласи и пожари) одређују потребу заједничког прекограничног праћења и управљања ризиком од ванредних ситуација.

 

Сарадња изван граница!
Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија је финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и суфинансиран од стране држава учесница програма.

 

Име пројекта: Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација (e-MS: RORS - 218)

Уредник: Град Кикинда

Датум објављивања: мај 2022.

Садржај овог материјала не представља званични став Европске уније.

У случају притужби, контактирајте нас слањем имејла на адресу: romania-serbia@mdrap.ro

Град Kикинда намерева да додели уговор о набавци опреме за интервенције у Kикинди/Србији, уз финансијску помоћ Програма Интеррег ИПА ЦБЦ Румунија - Србија. Тендерски досије је доступан на програмском сајту http://www.romania-serbia.net . Рок за подношење пријава је 01.02.2023. у 12.00 по локалном времену.

Могуће додатне информације и појашњења/ питања биће објављена на сајту програма:
http://www.romania-serbia.net

Преузмите тендерски досије

Прегледајте све текстове из рубрике