Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 164. седница Градског већа

Датум: 13.02.2020.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Локални акциони план запошљавања за 2020. годину. Овим Планом су дефинисани приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђени програми и мере који ће се реализовати, како би се остварили пројектовани циљеви и постигло одрживо повећење запослености.

Вее је усвојило и Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2019. годину.

Одржана 163. седница Градског већа

Датум: 11.02.2020.

На данашњој седници Градског већа донет је Закључак о расписивању Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2020. години. Средства за финансирање програма у износу од 2.000.000 динара су обезбеђена на основу Oдлукe о буџету града Kикинде за 2020. годину.

Веће је прихватило Информацију о избору извођача за предложени програм „Женама с љубављу“, поводом 8. марта - Међународног дана жена. Програм ће чинити концерти певачице Неде Украден (6. марта) и групе „Пилоти“ (8. марта), као и позоришна представа „Љубав до гроба“ (8. марта).

Одржана 162. седница Градског већа

Датум: 31.01.2020.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

На основу потреба за новим набавкама, због увођења набавке радова за реконструкцију Опште болнице Кикинда, коју финансира Канцеларија за јавна улагања Владе Републике Србије, Градско веће је усвојило Измену Плана набавки за 2020. годину.

Одржана 161. седница Градског већа

Датум: 17.01.2020.

Градско веће је донело Годишњи план јавних набавки за 2020. годину.

На данашњој седници је донет и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Одржана 160. седница Градског већа

Датум: 13.01.2020.

Градско веће је на данашњој седници донело закљчуке о расписивању конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2020. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма - основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација и плаћени спортски тренер, као и посебног програма (пројекти/програми спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта) за 2020. годину.