Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 62. седница Градског већа

Датум: 10.11.2017.

 Градско веће је на данашњој седници расписало Конкурс за суфинансирање опремања и радова на објектима удружења и културно-уметничких друштава за 2017. годину, са циљем да се прошире активности и делатности удружења грађана и културно-уметничких друштава, у оквиру просторија у којима обављају активности. Град Кикинда је за ову намену обезбедио средства у износу од 3.000.000 динара.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције у вези са понудом општине Велика Теремија о потписивању Споразума о сарадњи и братимљењу између наведене пограничне румунске општине и Месне заједнице Мокрин, као и потврђивање већ потписаног Споразума о сарадњи између Месне заједнице Банатска Топола и општине Велика Теремија. Велика Теремија је погранично место које се налази у близни међународног граничног прелаза Наково – Лунга, са 4.427 становника. Циљ овог предлога је да се унапреде везе са Кикиндом, односно њеним пограничним селима, с обзиром да су од нас, ваздушном линијом, удаљени мање од 10 километара, а постоје и вишевековне историјске везе наших насеља, које су, на жалост, последњих деценија у прекиду.

Градско веће је донело Правилник о условима и постуку доделе новогодишњих пакетића деци града Кикинде - Кутија жеља. Овим Правилником регулишу се циљеви, намена, поступак доделе, висина и начин обезбеђивања средстава, као и друга питања значајна за доделу новогодишњих пакетића деци на територији града Кикинде.

Одржана 61. седница Градског већа

Датум: 31.10.2017.

 Градско веће је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.
Веће је донело Правилник о утврђивању права на једнократну помоћ у натури града Кикинде, којим се регулишу облици, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на једнократну помоћ у натури.

Градско веће је донело Решење о висини цене закупнине за пословни простор-објекте и земљиште уз објекте у Кикинди улици Светозара Милетића бр.24а које користи Ветеринарска станица а.д. Кикинда. Овим решењем утврђује се висина цене закупнине у износу од 260 дин/m2 за пословни простор-објекте, чија укупна површина износи 537 m2 и у износу од 57 дин/m2 за земљиште уз објекте у Кикинди Ул. Светозара Милетића бр.24а, чија површина износи 807 m2 , што укупно износи 185.619,00 динара на месечном нивоу. Приликом утврђивања цене закупине за објекте узета је у обзир чињеница да се у истим обавља здравствена делатност као и делатност трговине фармацеутским производима на мало - апотека.

Веће је дало сагласност Serbia Broadband Srpske kablovske mreže d.o.o. из Београда за привремено коришћење стубове јавне расвете ради постављања KDS каблова у Кикинди и то у улици Војводе Мишића на 20 стубова, у улици Војводе Путника на 25 стубова, у улици Ђоке Радака на 2 стуба и улици Теодора Илића Чешљара на 3 стуба, уз годишњу накнаду од 10 евра по стубу на којем ће бити постављени KDS каблови.

Одржана 60. седница Градског већа

Датум: 26.10.2017.

 Градско веће је на данашњој седници прихватило aмандман одборника Скупштине града Кикинде, Николе Војновића, поднет на Предлог одлуке о поверавању послова месним заједницама. Прихваћени амандман постао је део Предлога одлуке

Одржана 59. седница Градског већа

Датум: 19.10.2017.

 Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Утврђени су и одговори на више одборничких питања, који ће бити прослеђени одборницима Скупштине града ради упознавања.

Одржана 58. седница Градског већа

Датум: 11.10.2017.

 Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.