Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 166. седница Градског већа

Датум: 20.02.2020.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници утврдило Предлог Одлуке о локалном омбудсману града Кикинде, којом ће бити уређени надлежност и овлашћења, начин поступања и поступак одлучивања, избор и престанак дужности, као и друга питања од значаја за рад локалног омбудсмана.

Веће је усвојило Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја града Кикинде за 2019. годину. На основу планираних мера, Правилника о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и расписивањем Јавних позива, утрошено је 14.122.740 динара и обухваћено 638 корисника.

Одржана 165. седница Градског већа

Датум: 19.02.2020.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило више предлога одлука и решења који ће се наћи на наредном заседању Скупштине града и прихватило извештаје градских јавних предузеће о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2019. године.

Веће је одобрило средства по конкурсима за суфинансирања потреба у области спорта за 2020. годину и прихватило Извештај о додељеним подстицајима за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2019. години, на основу којег ће девет предузетника бити суфинансирано износом до 50% од укупне вредности машина и опреме. Укупан износ додељених средстава износи 2.000.000 динара.

Градско веће је сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о одређивању назива Платоа на Тргу српских добровољаца испред Народног позоришта Кикинда. Јавна расправа је трајала од 26.12.2019. до 15.01.2020. године. Завршна седница јавне расправе одржана је 10. јануара и на истој је констатовано је да је пристигао предлог Народног позоришта Кикинда, „Позоришни плато“.

Веће је донело Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Кикинде за 2020. годину, са сврхом системског решавања наведеног проблема и координираног деловања надлежних органа, организација и удружења.

Одржана 164. седница Градског већа

Датум: 13.02.2020.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Локални акциони план запошљавања за 2020. годину. Овим Планом су дефинисани приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђени програми и мере који ће се реализовати, како би се остварили пројектовани циљеви и постигло одрживо повећење запослености.

Вее је усвојило и Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2019. годину.

Одржана 163. седница Градског већа

Датум: 11.02.2020.

На данашњој седници Градског већа донет је Закључак о расписивању Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2020. години. Средства за финансирање програма у износу од 2.000.000 динара су обезбеђена на основу Oдлукe о буџету града Kикинде за 2020. годину.

Веће је прихватило Информацију о избору извођача за предложени програм „Женама с љубављу“, поводом 8. марта - Међународног дана жена. Програм ће чинити концерти певачице Неде Украден (6. марта) и групе „Пилоти“ (8. марта), као и позоришна представа „Љубав до гроба“ (8. марта).

Одржана 162. седница Градског већа

Датум: 31.01.2020.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

На основу потреба за новим набавкама, због увођења набавке радова за реконструкцију Опште болнице Кикинда, коју финансира Канцеларија за јавна улагања Владе Републике Србије, Градско веће је усвојило Измену Плана набавки за 2020. годину.