Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 33. седница Градског већа

Датум: 11.04.2017.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници прихватио Средњорочни план развоја за период 2017.-2021.године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Аутопревоз“ и ЈП „Топлана“ и упутило их Скупштини града на разматрање и усвајање.

Веће је усвојило Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2016 - 31.12.2016. године.

Градско веће је одобрило средства намењена за реализацију пројеката „Матурантска парада“ Центру креативних идеја „CREATIVIA“, једином удружењу које се јавило на расписани Конкурс.

Градско веће је донело Програм подршке пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду, а у циљу повећања конкурентности и независности пољопривредног произвођача кроз обезбеђивање јефтинијих извора финансирања производње у циљу повећања профитабилности газдинства

Веће је донело и Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2017. години, као и Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у Кикинди, којим се утврђују се начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналних делатности: одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у Кикинди.

Одржана 32. седница Градског већа

Датум: 31.03.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Веће је донело Закључак којим се задужује Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности да припреми текст огласа и уговора за издавање у закуп јавне површине за постављање забавног парка на локацији између затворене одвојнице пута за Иђош и Србобранске улице, димензија цца. 150 пута 100 метара, за период од 20.04. до 03.05.2017. године, по почетној цени од 300.000,00 динара. Позив за подношење пријава биће објављен на порталу града Кикинде и упућен писаним путем досадашњим закупцима, удружењима и предузетницима.

Одржана 31. седница Градског већа

Датум: 15.03.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за финансије да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је прихватило предлог по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Кикинде за реализацију програма/пројеката, који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и програма из области уметности и културе за 2017. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

Градско веће је донело Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине за ускршње и првомајске празнике 2017. Године

Веће је расписало Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинде за 2017. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2017. у граду Кикинди.

Одржана 30. седница Градског већа

Датум: 02.03.2017.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници утврдило више предлога Одлука Решења и разматрало Извештаје о раду јавних предузећа и све наведено упутило Скупштини града на разматрање и доношење.

Веће је прихватило предлог Спортског савеза Кикинде за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за годишње/редовне програме: суфинансирањe потреба у области спорта за 2017. годину и плаћени спортски тренер за 2017. годину, као и посебне програме (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта) за 2017. годину.

Градско веће је дало сагласност на Предлог економске цене програма васпитања и образовања по детету Предшколске установе „Драгољуб Удицки” Кикинда, тако да су цене боравка деце у овој установиостале на истом нивоу као и до сада, сем цена целодневног боравка за јаслени узраст и обданиште:
1. Целодневни боравак - (од 1 до 6,5 година) економска цена 22.806,00 динара, учешће родитеља 4.600,00 динара.
2. Полудневни боравак – 9.100,00 динара, учешће родитеља 1.800,00 динара.
3. Припремно предшколски програм:
-Обданиште – 11.403,00 динара , учешће родитеља 2.300,00 динара.
-Полудневни боравак – 4.550,00 динара, учешће родитеља 900,00 динара.
Родитељ детета страног држављанина плаћа економску цену по детету, а родитељ детета без држављанства, прогнаног или расељеног лица и родитељ детета из материјално угрожене породице (корисник дечијег додатка) плаћа цену по детету у висини 10% од економске цене по детету, у складу решењем и другим актом корисника, те законом којим се уређују финансијска подршка породици са децом.
Од обавеза плаћања, у целодневном и полудневном боравку, изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју, и треће и четврто дете по реду рођења по мајци.

Одржана 29. седница Градског већа

Датум: 21.02.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за финансије да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.