Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 126. седница Градског већа

Датум: 08.12.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници усвојило Процену ризика од катастрофа, План смањења ризика од катастрофа и План заштите и спасавања за територију града Кикинде.


Веће је именовало Пројектни тим за припрему и спровођење пројекта јавно-приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности дезинфекције, дезинсекције, дератизације и осталих сродних услуга (сузбијање комараца, крпеља глодара и амброзије) на јавним површинама града Кикинде. У Тим су именовани:


- Небојша Јованов, члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације - за председника,
- Мирослава Наранчић, секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој - за члана,
- Драган Грујић, млађи саветник за послове контроле и надзора из области заштите животне средине - за члана,
- Жељена Момчилов, руководилац Одсека за јавне набавке - за члана
- Јадранка Вујин, саветник за јавне набавке - за члана,
- Дејан Јерков, комунални инспектор - за члана,
- Бранимир Благојевић, екстерни консултант - за члана.
 

Одржана 125. седница Градског већа

Датум: 29.11.2023.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог решења о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Кикинде, који ће се пред одборницима наћи по хитном поступку.

Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.867.216 динара.

На седници је донет Правилник о измени правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2023. години и изабрани су крајњи корисници за доделу ових бесповратних средстава.
 

Одржана 124. седница Градског већа

Датум: 28.11.2023.

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлоге за разрешења и именовања чланова Комисије за планове и Комисије за давање мишљења о употреби имена и грба града и имена насељених места града Кикинде, који су прослеђени Скупштини града на разматрање и доношење.

Веће је усвојило 11. Измену годишњег плана јавних набавки за 2023. годину и објавило је на Порталу јавних набавки.
 

Одржана 123. седница Градског већа

Датум: 21.11.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године јавних предузећа „Aутопревоз“, „Топлана“ и „Кикинда“.


Веће је донело Правилник за доделу подстицаја за реализацију комуналних инвестиционих пројеката прикључења на локалну комуналну инфраструктуру за микро, мала и средња предузећа на територији града Кикинде у 2023. години, којим се прописују циљеви, намена средстава, висина доделе бесповратних средстава, право учешћа и услови за учешће на конкурсу, обавезна документација, поступак доделе средстава, критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора са корисницима средстава, обавезе корисника средстава, праћење извршења уговорних обавеза и друга питања од значаја за реализацију конкурса.
 

Одржана 122. седница Градског већа

Датум: 15.11.2023.

Градско веће је усвојило 9. Измену годишњег плана јавних набавки за 2023. годину и објавило је на Порталу јавних набавки.


Веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се 3.795.000 динара преносе Градској управи, oд чега 2.500.000 Центру за стручно усавршавање, 700.000 Туристичкој организацији, 250.000 Месној заједници Банатско Велико Село и 345.000 за израду идејног решења са израдом КТ плана за потребе изградње паркинг простора Опште болнице.