Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 151. седница Градског већа

Датум: 08.11.2019.

Градско Веће је на данашњој седници донело Решење о образовању и именовању Kомисије за доделу Награде града Kикинде и градских признања. Задатак Комсије је да објави Јавни позив за подношење предлога, са обавештењем о условима за доделу признања, као и о року за предлагање кандидата.

У Комисију су, на период од четири године, именовани:
1. Драган Остојић, за председника,
2. Саша Танацков, за члана,
3. Магдолна Комарек, за чланицу,
4. Аранка Фелбаб, за чланицу,
5. Весна Томин, за чланицу.

Одржана 150. седница Градског већа

Датум: 06.11.2019.

Градско Веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, из средстава утврђених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину.

На основу потреба за новим набавкама и укидања набавки ради враћања у буџетску резерву, Веће је усвојило Измену плана набавки.

Одржана 149. седница Градског већа

Датум: 05.11.2019.

Веће је на данашњој седници усвојило Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Града Кикиндe. Поред наведеног, овим Правилником се утврђују и начин рада, руковођење и одговорност, звања и занимања запослених, укупан број радних места са називом и описом послова за свако радно место и бројем потребних извршилаца, услови за обављање послова сваког радног места, као и пријем приправника и волонтера.

Градско веће је донело Закључак о додели новчаних награда за четири набоље пласиране екипе/школе у квизу знања ,,Свет сова“, манифестације „Совембар – месец сова“. Новчани износи за прва четири места у квизу знања за основне школе су 10.000, 8.000, 6.000, односно 5.000 динара. Новчани износи за средње школе, за учешће у манифестацији, износе по 5.000 динара.

Одржана 148. седница Градског већа

Датум: 23.10.2019.

Веће је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о наградама и признањима града Кикинде. Овом одлуком се установљавају Награда града Кикинде, као највише признање које се додељује физичком лицу, као и градска признања физичким или правним лицима за значајна остварења у области културе, образовања, здравства, привреде и предузетништва, спорта, хуманости и добротворног рада. Предлог ове одлуке наћи ће се на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Одржана 147. седница Градског већа

Датум: 21.10.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Веће је донело Правилник о накнади трошкова за долазак на рад и одлазак са рада запослених код директних и индиректних буџетских корисника града кикинде и усвојило Измену плана набавки за 2019. годину.

Градско веће је одобрило откуп стамбених јединица (станова/кућа) у јавној својини Града Кикинде, где за то постоји правни основ на основу одредби Закона о становању и одржавању зграда и важећих одредби Закона о становању, и где за то постоји интерес Града Кикинде.

Веће је одредило субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Кикинде. Ови субјекти, изузев савеза, клубова и удружења, израђују и доносе Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања, по прибављеној сагласности Министарства. Активирање и употребу ових субјеката наређује Градски штаб за ванредне ситуације.