Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 144. седница Градског већа

Датум: 27.06.2024.

Поред Предлога одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2023. годину, који ће се пред одборницима наћи на првој радној седници Скупштине града, Веће је донело Одлуку о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву у укупном износу од 16.500.000 динара, обзиром да до краја године неће бити искоришћена по својој намени.

Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 16.492.397 динара, за потребе реконструкције и стручног надзора над радовима на реконструкцији дела улице Михајла Пупина у Кикинди.
 

Одржана 143. седница Градског већа

Датум: 19.06.2024.

Решењем о избору крајњих корисника за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за набавку бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2024. години, Градско веће је обезбедило субвенције за куповину бицикала за још 378 грађана.

Веће је донело Одлуку о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву у укупном износу од 7.644.013 динара, обзиром да до краја године неће бити искоришћена по својој намени.

Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.450.600 динара, који се распроређују на више позиција.
 

Одржана 142. седница Градског већа

Датум: 10.06.2024.

Градско веће је на данашњој седници донело Одлуку о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву у укупном износу од 1.095.000 динара, обзиром да до краја године неће бити искоришћена по својој намени.

Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 991.000 динара за потребе образовања-радови на санацији фасаде зграде Гимназије „Душан Васиљев“ и 4.057.000 који се распроређују на више позиција.

Веће је усвојило Четврту измену годишњег плана јавних набавки за 2024. годину, која је објављена на Порталу јавних набавки.
 

Одржана 141. седница Градског већа

Датум: 15.05.2024.

Градско веће је на данашњој седници прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

Веће је усвојило Трећу измену годишњег плана јавних набавки за 2024. годину, која је објављена на Порталу јавних набавки.
 

Одржана 140. седница Градског већа

Датум: 08.05.2024.

Градско веће је на данашњој седници расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2024. години. Право учешћа на Јавном позиву имају пунолетни грађани који поседују важећу личну карту са пребивалиштем на територији града Кикинде, у тренутку подношења пријаве.