Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 104. седница Градског већа

Датум: 18.05.2023.

Градско веће је на данашњој седници разрешило дужности заменика команданта и чланa Градског штаба за ванредне ситуације града Кикинде, Мирослава Дучића и Шандора Месароша и именовало Небојшу Јованова, члана Градског већа задуженог за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације, за заменика команданта и Дејана Суботића, војног службеника центра Министарства одбране Кикинда, за представника Војске Србије.


Веће је образовало Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељу на територији града Кикинде. У Савет су именовани:


- Никола Лукач, за председника;
- Небојша Јованов, за заменика председника;
- Валентина Мицковски, за чланицу;
- Павле Поповић, за члана;
- Золтан Сакал, за члана;
- Владан Томић, за члана;
- Ненад Аврамов, за члана;
- Нада Пандуров, за чланицу;
- Душица Вукашиновић, за чланицу;
- Марко Миљановић, за члана;
- Ђорђе Кленанц, за члана;
- Весна Томић, за чланицу;
- Синиша Грастић, за члана;
- Миланка Халиловић, за чланицу;
- Саша Стојшин, за члана;
- Дејан Пилиповић, за члана;
- Небојша Миланов, за члана.


На седници је донето Решење о образовању и именовању чланова Градског штаба за спровођење мера заштите од пожара за време жетве и вршидбе на територији града Кикинде. У Штаб су именовани:
- Небојша Јованов, за председника;
- Љубан Средић, за заменика председника;
- Мирослава Наранчић, за члана;
- Небојша Филиповић, за члана;
- Ненад Аврамов, за члана;
- Зоран Будиша, за члана;
- Ерне Талпаи, за члана;
- Драгољуб Станковић, за члана;
- Никола Војновић, за члана.
 

Одржана 103. седница Градског већа

Датум: 10.05.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се 9.314.000 динара распоређују на програмске активности управљања развојем туризма.

Одржана 102. седница Градског већа

Датум: 04.05.2023.

102. седница овог сазива Градског веће одржана је у Мокрину. Веће је на њој усвојило Предлог одлуке о одређивању надлежног органа у поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.


На седници су разматране жалбе студената на одлуке Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу студентских стипендија града Кикинде за школску 2022/2023. годину.


Усвојена је Информација Секретаријата за финансије о потребној корекцији средстава планираних на име зарада и припадајућих доприноса за 2023. годину, па су средства у износу од 10.887.807 динара пренета у текућу буџетску резерву.


Веће је донело Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста са територије града Кикинде.
Градско веће је утврдило да је за несметано одвијање манифестације „Дани лудаје“ неопходно израдити Идејно решење за постављање слободностојећих разводних ормана чија је намена напајање електричном енергијом локација важних за одржавање манифестације.


Веће је донело Програм подршке за спровођење пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2023. годину и правилнике о учешћу града Кикинде у суфинансирању пољопривредне производње.
 

Одржана 101. седница Градског већа

Датум: 18.04.2023.

Градско веће је на данашњој седници разматрало информације Градског правобранилаштва о закључењу вансудских поравнања.


Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим су преусмерена средства у износу од 2.268.000 динара за исплату студентских стипендија свим кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Одржана 100. седница Градског већа

Датум: 12.04.2023.

На данашњој седници Градског већа донета је Одлука о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве су средства у износу од 819.000 динара пренета на програм организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.