Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 22. седница Градског већа

Датум: 27.12.2016.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници расписало Конкурс за суфинансирање програма/проjеката из области уметности, културе и удружење грађана за 2017. Годину. Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, поjединци, као и организације и удружења грађана који своју активност реализују на територији града Кикинда и који су уписани у регистар код надлежног ограна.

Одржана 21. седница Градског већа

Датум: 20.12.2016.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о сарадњи Града Кикинда са Слободном зоном „Суботица“, и упутило га Скупштини град Кикинде на разматрање и доношење. Утврђен је и предлог Решења о разрешењу и именовању ликвидационог управника ЈП „Дирекција“ за изградњу града“ Кикинда – у ликвидацији, ЈКП „6. октобар“ Кикинда – у ликвидацији и ЈП „Општинска стамбена агенција“ Кикинда – у ликвидацији који ће се такође наћи пред одборницима на следећем заседању Скупштине.

Градско већe је донело Одлуку о додели годишње награде и похвалница града Кикинда за 2016. Годину, којом се награђују:
Појединци:
1) др Владимир Кљајић – за племенит однос према пацијентима и развој лекарске струке
2) Дајана Бутулија – за изузетан успех у спорту и допринос промоцији града Кикинде
Правнa лицa – колективи:
1) Компанија GRINDEX - као друштвено одговорној компанији која својим радом доприноси развоју заједнице и оживљавању привредних потенцијала града Кикинде
2) АДЗНМ Гусле – поводом 140 година успешног рада и постојања
Похвалнице се додељују:
Правним лицима – колективима:
1) Удружење жена града Кикинде – за хуманитарни рад и неговање традиције
2) Удружење грађана ДОРА – за волонтерски рад и допринос равоју заједнице
3) Колумбија кафа – за развој предузетништва
Наградом града Кикинда за дугогодишње залагање и допринос развоју друштвенезаједнице, награђен је Бранислав Шибул – Награда за животно дело града Кикинде за допринос развоју културе и позоришне уметности.

Градско веће града Кикинде прихватило је информацију Секретаријата за локални економски развој и промоцију у о пројекту „Improvement of Banat Connectivity“ одобреном за финасирање из Програма „CBC Romania – Serbia“. Веће је одобрило предфинасирање наведеног пројекта, а средства за то су планирана буџетом града Кикинде за 2017. годину. Град Кикинда ће суфинасирати пројекат са 15 одсто у износу од 76.172 еура у периоду трајања пројекта од 24 месецa. Прихваћена је и информација истог секретаријата у вези са припремом прекограничних пројеката Програма Србија – Мађарска.

Одржана 20. седница Градског већа

Датум: 15.12.2016.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници разматрало предлог Одлуке о буџету града за 2017. годину, Програме пословања јавних предузећа и више предлога Одлука које ће које ће бити упућени Скупштини града на разматрање и усвајање. Утврђена су и три одговора на одборничка питања.

Градско већe је допунило Правилник о утврђивању тржишне вредности неизграђеног грађевинског земљишта чиме ће се стимулисати инвеститори изградње објеката за чију реализацију постоје већи просторни захтеви, а који по правилу воде и ка запошљавању већег броја грађана Кикинде.

Веће је донело Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима који су из делокруга града Кикинде. У Савет су именовани:
1. Павле Марков – градоначелник Кикинде, за председника Савета
2. Миливој Лињачки – члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру, за заменика председника
3. Павле Поповић – саобраћајни инспектор града Кикинде, за члана
4. Бранко Петров – начелник Одељења саобраћајне полиције, за члана
5. Жељко Ђурђев – командир Саобраћајне полицијске инспекције Кикинда, за члана
6. Душан Петровић – саобраћајни инспектор града Кикинде, за члана
7. Миодраг Кузманов – саобраћајни инспектро града Кикинде, за члана
8. Нада Пандуров – председница Прекршајног суда у Кикинди, за чланицу
9. Марко Миљановић –заменик јавног тужиоца ОЈ тужилаштва Кикинда, за члана
10. Душица Вукашиновић – судија Основног суда у Кикинди, за чланицу
11. Синиша Грастић –директор пословне јединице ПД „АМСС“ кикинда, за члана
12. Станислава Хрњак – директорица Предшколске установе Кикинда, за чланицу
13. Витомир Радак – директор ОШ „Свети Сава“ Кикинда, за члана
14. Никола Војновић – руководилац Паркинг сервиса ЈП „кикинда“, за члана и
15. Слободан Миросављев – хирург Здравственог центра Кикинда, за члана.

Усвојено је неколико информација Секретаријата за локални економски развој и промоцију о пољопривредно предузетничком инкубатору и додели пластеника на коришћење Удружењу „Банатска ленија“, о проширењем Слободне зоне „Суботица“ подручје Кикинда на локацију бивше „Ауто куће“ у Кикинди и о учешћу на Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам са пројектом увођења и надоградње видео надзора у васпитно-образовним установама ОШ“Фејеш Клара“ и ССШ“Милош Црњански“. Усвојена је и информација канцеларије за туризам о предлогу новогодишњег програма.

Градско веће је прихватило Одлуку Надзорног одбора ЈП Топлана Кикинда о утврђивању-корекцији цена услуга даљинског грејања у Кикинди у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и захтевом Министарства рударства и енергетике.

Одржана 19. седница Градског већа

Датум: 30.11.2016.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници прихватило Извештаje о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа, као и јавних предузећа, агенције и информативног центра у ликвидацији, за првих девет месеци ове године.

Веће је донело План зимске службе за 2016-2017. годину и Програм рада буџетске инспекције града Кикинде за 2017. годину

Градско веће је образовало Жалбену комисију, колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. У Жалбену комисију града Кикинде су именовани: Владимир Лучић, дипл. правник - председник Комисије, Вукица Мидоровић, дипл. правница и Саша Танацков, правник.

Веће је донело Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Кикинде. Наведено Решење ће се примењивати од 01. јануара 2017. године, а објављено је у „Службеном листу града Кикинде“, као и на интернет страни града Кикинде.

Одржана 18. седница Градског већа

Датум: 17.11.2016.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници прихватило неколико Информација Секретаријата за локални економски развој и промоцију у вези са учешћем на реализацији Пројекта реконструкције водоводне мреже у насељеном месту Кикинда у улицама Мике Антића, Албертова, Владимира Петровића, Николе Пашића (од Браће Лаковић до Краља Петра I), Доситејева (од Н. Пашића до Н. Тесле), Ж. Зрењанина (од Немањине до Сувачарске), Призренска (од Светосавске до Стерије Поповића), Немањина, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића и Албертова, у насељеном месту Банатско Велико Село у улицама Омладинска (од Пане Ђукића до Симе Шолаје), Симе Шолаје (Омладинска до Стојана Матића), Здравка Челара (од Пане Ђукића до Десанке Максимовић) и у насељеном месту Мокрин у улицама Змај Јовина (од Светозара Милетића до Димитрија Туцовића), Димитија Туцовића (од Змај Јовине до Светог Саве) и Доситеја Обрадовића (од Иге Добросављева до Раде Трнића), у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2016. годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство..