Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 84. седница Градског већа

Датум: 15.06.2018.

Градско веће је на данашњој седници дало сагласност јавном предузећу „Кикинда“ за измештање пијаце, због предстојећих радова на изградњи нове градске пијаце. Тезге ће бити измештене на отворени простор у улици Бранка Радичевића, од улице Војводе Путника до Доситејеве, као и у делу испред Универекспорта.

Веће је усвојило Измену годишњег плана набавки за 2018. годину. Потреба за новим набавкама се јавила на основу додељених средства од стране Покрајинског секретаријата за пољпривреду, водопривреду и шумарство и измена финансијског плана.

Градско веће је дало сагласност на захтев Полицијске управе Кикинда да се финансира уређење канцеларије мониторинг центра, у којем ће бити смештен систем видеонадзора за техничку заштиту, као и за надзор саобраћаја.

Веће је донело Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за привреду града Кикинде, којим су у исти именовани:
• Миодраг Булајић – члан Градског већа за привреду и МСП,
• Саша Танацков – члан Градског већа зе ЛЕР и инвестиције,
• Станислав Вујчић – секретар Секретаријата за развој и инвестиције,
• Тибор Хорват – в.д. директора ПКС РПК за Севернобанатски управни округ Кикинда,
• Бојан Кнежевић – директор д.о.о. „Јафа“,
• Мирко Латиновић – директор „МСК“,
• Carmen Rusmir – директор д.о.о. „Zoppas Industries Kikinda“,
• Франц Жиберна – директор а.д. Ливница „Кикинда“,
• Јелена Митровић – директор НСЗ Филијала Кикинда,
• Драган Кнежевић – директор „Блик Продукт“,
• Небојша Недељковић – директор „Mecafor“ д.о.о. Кикинда,
• Радован Бакић – власник „Атлер Фонтана“ д.о.о. Кикинда,
• Јован Булатовић – директор „Grindex“ д.о.о. Кикинда,
• Aurelie Pomes – руководилац финасија и администрације „Le Belier Kikinda“ д.о.о. Кикинда и
• Владо Крејић – директор а.д. „Козара“.

Одржана 83. седница Градског већа

Датум: 01.06.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о образовању огранка Спортског центра „Језеро“. Овај огранак ће обављати угоститељску делатност, односно услуге смештаја и исхране.

Веће је прихватило Измене и допуне програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлана“ Кикинда и упутило их Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

82. седница Градског већа одржана у Иђошу

Датум: 25.05.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2017. годину и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Пред одборницима Скупштине града наћи ће се и предлози одлука о аутобуским стајалиштима, о градском и приградском превозу, о сузбијању и уништавању амброзије, о давању сагласности на измену статута Народног музеја, као и предлог Одлуке о измени одлуке о утврђивању назива улица, тргова и других насељених делова града Кикинде.

Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања кикиндских јавних предузећа за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

Седници већа су присуствовали и мештани Иђоша, који су исказали своје ставове и изнели актуелне проблеме села. Атмосфера је била конструктивна, а причало се о инфраструктурним проблемима, удружењима, актуелном порасту наталитета и пошумљавању.

Одржана 81. седница Градског већа

Датум: 16.05.2018.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Програм подршке пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2018. годину.

Веће је донело Решење о расподели средстава из области радне праксе младих града Кикинде у 2018. години, расписаном дана 22. марта 2018. године, у укупном износу од 2.000.000 динара. Са корисницима којима су одобрена средства закључиће се уговори, средства ће се исплаћивати у више месечних рата, а корисници су у обавези да правдају утрошак примљених средстава. Решење је објављено на званичном сајту града Кикинде.

На данашњој седници су усвојене Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Потреба за овим изменама јавила се услед доделе средстава од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно измене финансијског плана.

Одржана 80. седница Градског већа

Датум: 10.04.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Кикинде за 2017. годину. За вршење екстерне биће изабрана, поступком јавне набавке, ревизорска кућа која испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, сагласно закону.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид. Оба предлога одлука наћи ће се на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

На данашњој седници је усвојен Локални антикорупцијски план, превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби јединице локалне самоуправе и других органа јавне власти, који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.

Веће је усвојило и Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2017 - 31.12.2017. године.

Градско веће је прихватило Информацију о предстојећим активностима поводом Првомајских празника, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности Градске управе града Кикинде. За постављање забавног парка предвиђена је локација између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске, у периоду од 21.04. до 04.05.2018. године. За координатора активности одређен је Одсек за послове развоја града.

Веће је донело Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине за Првомајске празнике 2018. године, тако да комунална такса за тезге за продају робе износи 1.000 динара по дужном метру, за кафане са шатором 500 динара по квадратном метру, а за кафане без шатора 1.000,00 динара по столу.