Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 158. седница Градског већа

Датум: 25.12.2019.

Градско веће је на данашњој седници донело Закључак којим се Награда града Кикинде и градска признања за 2019. годину додељују у виду дипломе и новчаног износа. Висина новчане награде утврђена је у нето износу од 20.000 динара.

Донет је и Закључак о додели поклон честитке за прву бебу рођену у кикиндској болници у 2020. години. Новчани нето износ поклон честитке износи 50.000 динара.

На основу потреба за новим набавкама због прилива средства из других извора, и то за семафоре и стадион фудбалског клуба Козара у Банатском Великом Селу, Градско веће је усвојило Измену Плана набавки за 2019. годину.

Одржана 157. седница Градског већа

Датум: 20.12.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града.

Одржана 156. седница Градског већа

Датум: 12.12.2019.

Градско Веће је на данашњој седници расписало јавне позиве за Јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину, са пројекцијама на 2021. и 2022. годину, као и Јавну расправу о Нацрту плана капиталних инвестиција града Кикинде за период 2020-2022.

Одржана 155. седница Градског већа

Датум: 06.12.2019.

Градско Веће је на данашњој седници донело Закључак којим се налаже Секретаријату за развој и управљање инвестицијама, одсеку обједињене процедуре, да изда Локацијске услове и Решење о одобрењу извођења радова у поступку електронске обједињене процедуре, након подношења захтева, за помоћни објекат на парцели млина Сувача у Кикинди.

Одржана 154. седница Градског већа

Датум: 03.12.2019.

Градско Веће је на данашњој седници извршило измену Плана набавки, на основу потреба за новим набавкама због прилива средства из других извора и употребе текуће буџетске резерве.