Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 146. седница Градског већа

Датум: 17.09.2019.

На данашњој седници Градског већа донет је Закључак о додели новчаних награда за узгајиваче три натеже и три најдуже бундеве на манифестацији „34. дани лудаје“, која се одржава у периоду од 19. до 22. септембра 2019. године.

Новчани износ за најтежу бундеву (прво место), односно најдужу бундеву (прво место) износи 100.000 динара. Новчана награда за друго место за најтежу бундеву, односно најдужу бундеву износи 60.000 динара, а новчана награда за треће место за најтежу бундеву, односно најдужу бундеву износи 40.000 динара. Награде су предвиђене буџетом града Кикинде и свим награђеним узгајивачима ће бити уплаћене на текући рачун.

Одржана 145. седница Градског већа

Датум: 06.09.2019.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. на основу потреба за новим набавкама за манифестацију „34. дани лудаје“.

Одржана 144. седница Градског већа

Датум: 30.08.2019.

Градско веће је на данашњој седници прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“.

На основу потреба за новим набавкама за израду макете за Сајам у Минхену и набавке материјала за прикључак за струју за капеле у Банатској Тополи, Веће је извршило измену плана набавки.

Веће је донело Правилник којим се уређује се начин и критеријуми разврставања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, евиденција основних средстава и ситног инвентатра, руковање имовином и одређивање рачунополагача у Градској управи града Кикинде и индиректним корисницима буџетских средстава града Кикинде.

Градско веће је прихватило Предлог Секретаријата за друштвене делатности за расподелу средстава из буџета града Кикинде за бенифициране клубове - клубове од посебног значаја за град - суфинансирања потреба у области спорта за 2019. годину. Одобрена су средства мушком и женском рукометном клубу, као и фудбалском клубу Кикинда 1909.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа за територију града Кикинде.

Одржана 143. седница Градског већа

Датум: 09.08.2019.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информацију о извршеним ноћним контролама емитовања музичких садржаја у угоститељским објектима и резултатима мерења буке, на основу чега је дало сагласност на планирани програм одржавања музичког садржаја у простору летње баште спортског центра „Језеро“ у башти SUR „Pazzia“ у Кикинди до 4 часа и радним временом до 5 часова, уз обавезу поштовања прописа из области заштите од буке у животној средини.

Одржана 142. седница Градског већа

Датум: 01.08.2019.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. на основу потреба за новим набавкама и престанка потребе за старим, услед ребаланса буџета.

Веће је прихватило Информацију Организационог одбора о програму вечерњих концерата за предстојећу Манифестацију „34. Дани лудаје“. Програм ће чинити концерти следећих извођача:

Петак, 20.09.2019. године: Жељко Јоксимовић и Аца Лукас
Субота, 21.09.2019.године: Митар Мирић и Драгана Мирковић
Недеља, 22.09.2019.године: Група „Инвазија“ и Група „Деца лоших музичара“