Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 161. седница Градског већа

Датум: 17.01.2020.

Градско веће је донело Годишњи план јавних набавки за 2020. годину.

На данашњој седници је донет и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Одржана 160. седница Градског већа

Датум: 13.01.2020.

Градско веће је на данашњој седници донело закљчуке о расписивању конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2020. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма - основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација и плаћени спортски тренер, као и посебног програма (пројекти/програми спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта) за 2020. годину.

Одржана 159. седница Градског већа

Датум: 09.01.2020.

Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Донети су и Правилник о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде, као и Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији града Кикинде.

Веће је донело Решење о образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Кикинде. Комисија је образована ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се остварују права, услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице у целини. За чланове Комисије су именовани:

• Др Весна Томин, члан, представник система здравствене заштите (педијатар, Дом здравља Кикинда)
• Др Драгица Митрић, заменик члана, (педијатар, Општа болница Кикинда),
• Миљана Китановић, члан, представник образовно-васпитног система (психолог у Гимназији ”Душан Васиљев” Кикинда)
• Јасмина Штрбац, заменик члана ( психолог у ОШ ”6. октобар” Кикинда)
• Јелена Лаковић, члан, представник система социјалне заштите (дипл. специјални педагог у Центру за социјални рад Кикинда),
• Тања Грујић, заменик члана (дипл. педагог у Центру за социјални рад Кикинда),
• Мила Јолић, члан, (дипл. дефектолог-мастер, у ОШ ”6. октобар” Кикинда)
• Милана Оличков, заменик члана, (дипл. дефектолог-мастер, у ПУ ”Драгољуб Удицки” Кикинда)

Градско веће је на данашњој седници прихватило Извештај о додељеним подстицајима за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2019. години. Овим закључком је утврђена коначна реализација Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години, на основу којег је 9 предузетника суфинансирано до 50% од укупне вредности машина и опреме. Укупан износ додељених средстава је износио 2.000.000 динара.