Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 74. седница Градског већа

Датум: 31.01.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Утврђен је и одговор на одборничко питање одборника Мирослава Грујића, који ће бити прослеђен одборницима Скупштине града ради упознавања.

Веће је усвојило Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за за 2017. годину, који ће бити достављен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Усвојен је и Локални акциони план запошљавања за 2018. годину, који је на седници одржаној дана 25.01.2018. године донео Савет за запошљавање града Кикинде.

Градско веће је на данашњој седници усвојило и Оперативни план рада зимске службе у 2018/2019 години. Оперативни план рада Зимске службе састављен је на основу претпоставке да ће зима текуће године имати просечне климатске карактеристике у климатској зони града Кикинде, односно да ће средња зимска температура имати просечне вредности. План предвиђа организацију људства, механизације, набавку индустријске соли, камене ситнежи и песка, као и опсег, динамику и руковођење техничким и људским капацитетима, што је прописано и законима. Веће је образовало Штаб зимске службе града Кикинде чији је задатак старање о реализацији Плана рада зимске службе за сезону 2018/2019. године, са критеријумима и стандардима одржавања путева у зимским условима на територији града Кикинде. Штаб чине:

1. Миливој Лињачки, члан Градског већа;
2. Никола Војновић, ЈП „Кикинда“ Кикинда;
3. Жељко Ђурђев, командир Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда;
4. Драган Берић, руководилац Oдељења за ванредне ситуације Кикинда;
5. Јелена Алексић, комунална инспекторка Градске управе града Кикинда;
6. Павле Поповић, комунални инспектор Градске управе града Кикинда;
7. Горан Думитров, члан Градског већа задужен за месне заједнице;
8. Представник фирме ангажоване за зимску службу;
9. Ђорђе Кленанц, ЈП „Кикинда“Кикинда, руководилац Зимске службе и
10. Драган Томашев, ЈП „Кикинда“Кикинда, заменик руководиоца Зимске службе.

Веће је усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2018. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама. Потреба за Изменом Годишњег плана јавних набавки јавила се јер су од стране АП Војводина додељена средства за финансирање пројекта пијаце и водоводне мреже у граду.

Градско веће је донело Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица и мачака.

Веће је донело Решење о давању сагласности на ценовник услуга Спортског центра “Језеро” Кикинда. Цене ће се примењивати од дана доношења, а Решење је објављено у "Службеном листу града Кикинде".

Одржана 73. седница Градског већа

Датум: 11.01.2018.

Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник o изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.

Одржана 72. седница Градског већа

Датум: 11.01.2018.

Веће је усвојило Годишњи план јавних набавки за 2018. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Због потребе усклађивања трошкова израде урбанистичких аката и допунских трошкова утврђених Решењем о утврђивању цена услуга за израду урбанистичких аката за 2017. годину са годишњим индексом потрошачких цена, на основу података надлежног органа за статистику, као и на основу Правилника о класификацији објеката, Градско веће је донело Решење о утврђивању цена услуга за израду урбанистичких аката за 2018. годину.

Градско веће је на данашњој седници расписало јавне конкурсе за за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2018. годину за суфинансирање:
-годишњих/редовних програма (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација);
-посебних програма (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта) и
-годишњих/редовних програма (плаћени спортски тренер)