Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 148. седница Градског већа

Датум: 23.10.2019.

Веће је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о наградама и признањима града Кикинде. Овом одлуком се установљавају Награда града Кикинде, као највише признање које се додељује физичком лицу, као и градска признања физичким или правним лицима за значајна остварења у области културе, образовања, здравства, привреде и предузетништва, спорта, хуманости и добротворног рада. Предлог ове одлуке наћи ће се на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Одржана 147. седница Градског већа

Датум: 21.10.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Веће је донело Правилник о накнади трошкова за долазак на рад и одлазак са рада запослених код директних и индиректних буџетских корисника града кикинде и усвојило Измену плана набавки за 2019. годину.

Градско веће је одобрило откуп стамбених јединица (станова/кућа) у јавној својини Града Кикинде, где за то постоји правни основ на основу одредби Закона о становању и одржавању зграда и важећих одредби Закона о становању, и где за то постоји интерес Града Кикинде.

Веће је одредило субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Кикинде. Ови субјекти, изузев савеза, клубова и удружења, израђују и доносе Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања, по прибављеној сагласности Министарства. Активирање и употребу ових субјеката наређује Градски штаб за ванредне ситуације.

Одржана 146. седница Градског већа

Датум: 17.09.2019.

На данашњој седници Градског већа донет је Закључак о додели новчаних награда за узгајиваче три натеже и три најдуже бундеве на манифестацији „34. дани лудаје“, која се одржава у периоду од 19. до 22. септембра 2019. године.

Новчани износ за најтежу бундеву (прво место), односно најдужу бундеву (прво место) износи 100.000 динара. Новчана награда за друго место за најтежу бундеву, односно најдужу бундеву износи 60.000 динара, а новчана награда за треће место за најтежу бундеву, односно најдужу бундеву износи 40.000 динара. Награде су предвиђене буџетом града Кикинде и свим награђеним узгајивачима ће бити уплаћене на текући рачун.

Одржана 145. седница Градског већа

Датум: 06.09.2019.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. на основу потреба за новим набавкама за манифестацију „34. дани лудаје“.

Одржана 144. седница Градског већа

Датум: 30.08.2019.

Градско веће је на данашњој седници прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“.

На основу потреба за новим набавкама за израду макете за Сајам у Минхену и набавке материјала за прикључак за струју за капеле у Банатској Тополи, Веће је извршило измену плана набавки.

Веће је донело Правилник којим се уређује се начин и критеријуми разврставања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, евиденција основних средстава и ситног инвентатра, руковање имовином и одређивање рачунополагача у Градској управи града Кикинде и индиректним корисницима буџетских средстава града Кикинде.

Градско веће је прихватило Предлог Секретаријата за друштвене делатности за расподелу средстава из буџета града Кикинде за бенифициране клубове - клубове од посебног значаја за град - суфинансирања потреба у области спорта за 2019. годину. Одобрена су средства мушком и женском рукометном клубу, као и фудбалском клубу Кикинда 1909.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа за територију града Кикинде.