Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 136. седница Градског већа

Датум: 04.07.2019.

Веће је на данашњој седници прихватило Информацију о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа у катастарској општини Кикинда и Башаид, Одсека за пољопривреду и рурални развој Секретаријатa за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој. На основу ове Информације, Градско веће је донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2018/2019. годину.

 

Одржана 135. седница Градског већа

Датум: 24.06.2019.

Веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. годину, на основу потреба за новим набавкама, додељених средстава из других извора и измене финансијског плана.

Одржана 134. седница Градског већа

Датум: 23.06.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа „Кикинда“ и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење.
Скупштина града Кикинде је на претходној седници донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Кикинда“ и расписала јавни конкурс за именовање директора наведеног предузећа. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Кикинда је спровела конкурс и дала предлог кандидата за избор на место директора, а Скупштина града Кикинде је у обавези да донесе акт о именовању директора јавног предузећа.
 

Одржана 133. седница Градског већа

Датум: 20.06.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града.
Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа “Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“, за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.
На данашњој седници је донет Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, као и Правилник о ближем уређивању поступка праћења реализације уговора у области набавки.
Градско веће је образовало Градски штаб за спровођење мера заштите од пожара за време жетве и вршидбе на територији града Кикинде.
У Штаб су именовани:

 1. Миливој Лињачки- за председника,

 2. Имре Кабок- за заменика председника,

 3. Горан Думитров- за члана,

 4. Небојша Филиповић- за члана,

 5. Ненад Аврамов- за члана,

 6. Драган Берић- за члана,

 7. Радислав Радивојац- за члана,

 8. Драгољуб Станковић- за члана и

 9. Никола Војновић- за члана.

 10.  

 11.  

Одржана 132. седница Градског већа

Датум: 11.06.2019.

Градско веће је на данашњој седници донело Закључак о расписивању Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2019. години. Средства за финансирање програма у износу од 2.000.000 динара су обезбеђена на основу Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину, а текст конкурса ће бити објављен на сајту града и у „Службеном листу града Кикинде“.

Веће је усвојило 5. Измену годишњег плана јавних набавки за 2019. годину, на основу потреба за новим набавкама, додељених средстава из других извора и измене финансијског плана.