Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 138. седница Градског већа

Датум: 11.07.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило два предлога решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града.

Веће је на данашњој седници прихватило Информацију о штети на пољопривредним усевима услед елементарне непогоде – града, Одсека за пољопривреду и рурални развој Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.

Прихваћена је и Информација Секретаријата за друштвене делатности у вези са финансирањем трошкова услуга социјалне заштите из наменског трансфера, односно одобрено финансирање накнаде зараде и припадајућих пореза и доприноса за лица која ће обављати послове личних пратилаца за децу која похађају предшколско, основно или средње образовање и којима је додељен пратилац према мишљењу Интерресорне комисије града Кикинде.

Веће је одобрило Секретаријату за друштвене делатности да се, из средстава донације, обезбеде зидне и подне плочице за потребе санације и текућег одржавања објеката од јавног значаја.
 

Одржана 137. седница Градског већа

Датум: 08.07.2019.

Веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. годину, на основу потреба за новим набавкама, додељених средстава из других извора и измене финансијског плана.

Одржана 136. седница Градског већа

Датум: 04.07.2019.

Веће је на данашњој седници прихватило Информацију о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа у катастарској општини Кикинда и Башаид, Одсека за пољопривреду и рурални развој Секретаријатa за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој. На основу ове Информације, Градско веће је донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2018/2019. годину.

 

Одржана 135. седница Градског већа

Датум: 24.06.2019.

Веће је на данашњој седници усвојило Измену Плана набавки за 2019. годину, на основу потреба за новим набавкама, додељених средстава из других извора и измене финансијског плана.

Одржана 134. седница Градског већа

Датум: 23.06.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа „Кикинда“ и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење.
Скупштина града Кикинде је на претходној седници донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Кикинда“ и расписала јавни конкурс за именовање директора наведеног предузећа. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Кикинда је спровела конкурс и дала предлог кандидата за избор на место директора, а Скупштина града Кикинде је у обавези да донесе акт о именовању директора јавног предузећа.