Grb Kikinde

Заменик градоначелника

Кратка биографија и опис радног места заменика градоначелника

Заменица градоначелника

Дијана Јакшић Киурски рођена је 1978. године у Кикинди. Основну школу и Гимназију „Душан Васиљев“ завршила је у Кикинди, да би школовање наставила на Економском факултету у Београду где је и дипломирала. 2002. године уписује постдипломске студије на смеру финансијско – рачуноводствена анализа и ревизија.

2005. године се запошљава у Општинској управи Кикинда, прво у оквиру Секретаријата за финансије на пословима вођења главне књиге буџета, састављања редовних годишњих рачуна Извршења буџета као и састављања Kонсолидованог рачуна буџета општине Kикинда, а потом у оквиру Секретаријата за локалну пореску администрацију на пословима пореског инспектора теренске контроле и касније као секретарка Секретаријата ЛПА.

У октобру 2014. године именована за в.д. директора ЈП“ Kикинда“ Kикинда, где касније ради на позицији извршног директора.

Говори немачки и енглески језик.

За заменицу градоначелника Кикинде именована је 2020. године.

Удата, мајка двоје деце.