Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Прелиминарни списак кандидата за пописиваче - објављено 23.08.2011. у 14.15 часова

Датум: 23.08.2011.
ОПШТИНА КИКИНДА
ОПШТИНСКА ПОПИСНА КОМИСИЈА
Дана: 23.08.2011.


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештавају се кандидати за пописиваче са серијским бројевима пријава који се налазе изнад црте на приложеном прелиминарном списку, да су дужни радним даном у периоду од 24.08.2011. године до 29.08.2011. године у времену од 8 до 14 часова, поднесу следећа оригинална документа на увид као и копије свих тражених докумената:


  • Лична карта или пасош;
  • Диплома или уверење о стеченој стручној спреми;
  • Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или оверен картон (незапослени кандидати);
  • Оверен индекс, односно потврда о уписаном семестру у 2011. години (студенти), а апсолвенти за 2010. годину;
  • Уверење из суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (доставља се до почетка обуке);
  • Попуњени део Пријаве за учешће у попису Образац П-4б. На полеђини обавезно попунити тражене податке о сопственом текућем рачуну и контакт телефону.

Горе наведена документа поднети у згради СО Кикинда, сала број 12.


Сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису уколико се у наведеном термину не јави пописној комисији или не поднесе тражена документа.


Кандидати чије се пријаве налазе испод црте, ради формирања списка замена, треба да се пријаве према следећем распореду:

  • Кикинда: (до 30 кандидата).
  • Насељена места: (до 10 кандидата).

Кандидати чији се серијски број пријаве не налази на списку, елиминисани су на провери рукописа.


Општинска пописна комисија

Преузмите спискове:

Банатска Топола

Банатско Велико Село

Башаид

Иђош

Кикинда

Мокрин

Наково

Нови Козарци

Руско Село

Сајан

Прегледајте све текстове из рубрике