Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Процес израде Стратегије развоја општине Кикинда

Датум: 10.12.2007.

НАСТАВАК ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КИКИНДА 2008-2013

Општинско развојно планирање представља процес кроз који заинтересоване стране из јавног, пословног и цивилног сектора идентификују локалне потенцијале и могућности које могу да допринесу бржем економском развоју и унапређењу животних услова у датим општинама.

Овај процес подстиче успостављање партнерстава између различитих заинтересованих страна у заједници, те се на тај начин пружа прилика да заједнички нађу решења за проблеме, економске и социјалне потребе.

Општинама су потребни развојни планови зато што се њима обезбеђује општи оквир за деловање. План заправо представља оквир за сваку наредну активност; то је начин да се одреде приоритети, прилика да се донесу ефикасне одлуке, те да се на тај начин допринесе ефикасној употреби расположивих средстава.

Скупштина општине Кикинда је на седници одржаној 22. јуна 2005. године усвојила Предлог активности у општини Кикинда на изради стратегије одрживог развоја општине Кикинда. По усвајању наведеног предлога активности, дошло је до контаката између општине Кикинда и организације ADF, где је постигнут договор да се Стратегија локалног економског развоја ради у сарадњи са овом организацијом а по моделу Светске банке. У складу са предложеном методологијом формиран је савет ЛЕРа и секторске групе, прикупљени су подаци за израду мапе ресурса, вршене су SWOT анализе, на основу чега је израђен документ у коме је назначено да су неопходни следећи кораци у процесу израде општинског развојног плана: јасно артикулисање приоритета развоја општине на основу којих би се извели развојни пројекти и анализирали трошкови њихове реализације. Будући да је процес израде Документа започео 2005. године неопходно је извршити ажурирање података у самом Документу. Овај Документ може се преузети са званичне интернет презентације општине Кикинда: www.kikinda.org.yu

преузмите: Полазни документ за израду Стратегије развоја општине Кикинда

Како би дошло до израде и усвајања коначне верзије Стратегије развоја општине Кикинда 2008-2013 Општина Кикинда се укључила у Програм "Подршка општинама северо-источне Србије" који финансира Европска Унија а реализује Европска агенција за реконструкцију.

У сарадњи са Тимом програма "Подршка општинама северо-источне Србије" општинска радна група припремила је План активности које треба да доведу до израде Стратегије развоја општине Кикинда.

Предлог наставка активности на изради стратегије развоја општине Кикинда 2008-2013 упућен је Скупштини општине Кикинда на разматрање и усвајање.

Прегледајте све текстове из рубрике