Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Обавештење о начину и року подношења пријаве о постављању монтажних гаража

Датум: 23.10.2014.

Скупштина општине Кикинда, дана 22.10.2014. године донела је Одлуку о накнади за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда постављањем гаража и других објеката.

Одлуком је прописана обавеза власника гаража да пријаве нелегално постављене монтажне гараже и да за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда плаћају месечну накнаду у износу од 20,00 динара по заузетом метру квадратном.

Обавеза пријављивања се односи на монтажне гараже и друге објекте који су постављени без закљученог уговора о закупу и без одобрења надлежног органа, на површинама јавне намене; на грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда у двориштима вишепородичних стамбених и стамбено-пословних зграда; на грађевинском земљишту са блоковском изградњом које је у јавној својини општине Кикинда, као и на другом грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда.

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЋЕ ПРИЈАВЕ МОЋИ ДА ПОДНЕСУ ТЕК ПО ИЗВРШЕНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ГАРАЖА БРОЈЕВИМА.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.11.2014. ГОДИНЕ.

ПРИЈАВЕ ЋЕ СЕ ПОДНОСИТИ НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ КИКИНДА НА ШАЛТЕРУ БРОЈ 7 ИЛИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ ОПШТИНА КИКИНДА ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 12 . СА НАПОМЕНОМ (ГАРАЖЕ).

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА ОПШТИНЕ КИКИНДА (WWW.KIKINDA.ORG.RS) У РУБРИЦИ У ФОКУСУ.


КРАЈНИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 31.12.2014. ГОДИНЕ.

ГАРАЖЕ ВЛАСНИКА КОЈИ НЕ ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ БИЋЕ УКЛОЊЕНЕ.

 

Преузмите образац пријаве
 

Прегледајте све текстове из рубрике