Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Коначна листа корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Датум: 29.07.2015.

 На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Подпројекат бр 2 (у даљем тексту: Подпројекат бр 2) и члана 4. Уговора о за реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за спровођење пројекта - Истраживање и Развој, д.о.о. и Општине Кикинда (у даљем тексту: Општина), заведеним под бројем V-561-74/2014 (у даљем тексту: Уговор о гранту) и чл. 7. и 8. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица путем давања у закуп 25 стамбених јединца са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), дана 23.07. 2015. године, утврђује

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Кикинда

Преузмите ранг листу

Прегледајте све текстове из рубрике