Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Сагласност на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

Датум: 15.08.2016.

На основу члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Kикинда“, 1/16-пречишћен текст) и члана 15. Одлуке о условима у начину снабдевања топлотним енергијом („Службени лист општине Кикинда“, бр 32/2014) Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 20.07.2016. године, донело је следеће:


Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије број: VII-670/32-4 ЈП „Топлана“ Кикинда.

2. Правила о раду дистрибутивног система ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

 

Преузмите правила о раду дистрибутивног система
 

Прегледајте све текстове из рубрике