Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавно изношење понуда за заузимање јавних површина за Првомајске празнике

Датум: 09.04.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо заинтересоване да поводом Првомајских празника 2019. године могу учествовати у јавном изношењу понуда за заузимање површине које ће се одржати дана 15.04. 2019 године, у 12 часова у сали 51 Градске куће, Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12.

За постављање луна парка предвиђен је простор између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске у периоду од, најдуже, 26.04. до 02.05.2019. године, односно најкраће 30.04. до 02.05.2019 године.

Површина за постављање луна парка је минимално 1500 м², а максимално 2000 м². Заинтересовани могу давати понуде за заузимање површине од 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 и 2000 м².

Период на који се одобрава заузеће јавне површине је од 3 до 7 дана. Заинтересована лица могу предложити 3, 4, 5, 6 и 7 дана заузимања јавне површине за постављање луна парка.

Накнада за заузеће јавне површине сходно Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 9/19), износи 122 динара/ м² /дневно.

Најповољнија понуда је она која множењем површине, периода заузимања и накнаде по м² /дневно даје највећи износ накнаде за заузеће јавне површине.

Уколико буде понуђено више понуда за исту површину, најповољнији понуђач је онај ко понуди већи број дана. У случају да све понуде буду истоветне, приступаће се избору понуђача путем жреба.

Право јавног изношења понуда имају лица:
- која су поднела захтев за постављање Луна парка;
- која су приложила копију решење о регистрацији код АПР, не старију од шест месеци;
- која су приложила изјаву да располажу опремом за безбедан развод електричног напајања за уређаје који ће бити постављени, као и да поседују атесте за уређаје и опрему;
- која су приложила изјаву да ће извршити заштиту електропроводних каблова који се постављају на тлу-земљи од места прикључења до корисника.
- која су приложила изјаву да ће обезбедити прикључак за електричну енергију, разводни орман и атестирање електричне инсталације за прикључење опреме,
- која су приложила изјаву да ће сносити трошкове прикључка за електричну енергију и трошкове електричне енергије;
- која су приложила изјаву да рад и коришћење организују на начин којим се обезбеђује заштита корисника и посетилаца, заштита од буке, чишћење простора у периоду коришћења и по престанку коришћења јавне површине;

За објашњења и додатне информације заинтересовани се могу обратити на телефон 064 8968068.

Прегледајте све текстове из рубрике