Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде града Кикинде и градских признања за 2019. годину

Датум: 18.11.2019.

Комисија за доделу Награде града Кикинде и градских признања дана 13.11.2019. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога за доделу Награде града Кикинде и градских признања
за 2019. годину

I

Награда града Кикинде као највише признање, додељује се физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју града Кикинде.

II

Градска признања додељују се физичким или правним лицима са пребивалиштем, односно, седиштем на територији града Кикинде, за значајна остварења у области културе, образовања, здравства, привреде и предузетништва, спорта, хуманости и добротворног рада.

III

Предлоге за доделу награда и јавних признања града Кикинде могу поднети предузећа, установе, друге организације, органи и асоцијације, групе грађана и појединци са територије града Кикинде.
Предлог из става 1. доставља се у писаној форми и садржи податке о кандидату и резултатима његовог рада, образложење, назнаку области за коју се кандидат предлаже, као и евентуалне доказе који потврђују наводе из образложења.


IV

Одлуку о додели Награде града Кикинде и градског признања доноси Комисија за доделу Награде града Кикинде и градских признања.
Градско признање додељује се за резултате постигнуте у години у којој се врши додела.

V

Предлози за награђивање са документацијом достављају се Градској управи града Кикинде, најкасније до дана 16.12.2019. године, на адресу:

ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Канцеларија бр. 81
Трг српских добровољаца 12
23300 Кикинда
са назнаком: ЗА НАГРАДE ГРАДА КИКИНДЕ

Додатне информације могу се добити у Служби Скупштине, градоначелника и Градског већа, на број телефона: 0230/410 – 115.

Прегледајте све текстове из рубрике