Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинда

Датум: 04.03.2020.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл. гласник РС" бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 и 3/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист града КИКИНДА" број 9/2006), Градоначелник КИКИНДА је дана 5.03.2020 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ КИКИНДА

и расписује

ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

Оглас

Образложење огласа

Формулар

Шифрарник

Карте

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике