Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Датум: 01.04.2021.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16 др. закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 4/19) , градоначелник Града Кикинде је дана, 26.03.2021. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ
 

Оглас

Закључак о ценама

Формулар за пријаву

 

Прегледајте све текстове из рубрике