Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

ПРЕПОРУКЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА ВИРУСА НОВОГ ГРИПА А (H1N1) У ШКОЛАМА

Датум: 14.10.2009.

А.     УЧЕНИЦИ/РОДИТЕЉИ


Ради спречавања уноса и ширења овог обољења у школу,  потребно је да поступате на следећи начин:


 Уколико имате симтоме и знаке болести* потребно је да останете код куће и јавите се   телефоном свом лекару  и  обавестите  учитеља/разредног старешину.

 Уз савет лекара боравите у кући до престанка симтома, односно до краја периода заразности, и ограничите -избегавајте контакте са другим особама.

 Уредно узимајте препоручену терапију, у случају погоршања здравственог стања одмах се јавите свом лекару.

 Обавестите о својој болести и све особе које су биле у контакту са Вама унутар 7 дана.


Уколико сте били у контакту са особама оболелим од ове болести  пратите своје здравствено стање  током седам дана од контакта. У случају појаве симптома остати код куће, јавити се свом лекару и обавестите учитеља/разредног старешину.  


Примењивати опште мере превенције** у спречавању и сузбијању ширења грипа.

 


Б.      УЧИТЕЉИ/НАСТАВНИЦИ/ПРОФЕСОРИ


Уколико имате симтоме и знаке болести потребно је да останете код куће и јавите се   телефоном свом лекару  и  обавестите  колегијум/директора установе.

Обавестите о својој болести и све особе које су биле у контакту са Вама унутар 7 дана

( колеге на послу, одељење-ученике).


Уз савет лекара боравите у кући до престанка симтома, односно до краја периода заразности ( око 7 дана), и  дистанцирајте се од социјалних контаката.

 Уредно узимајте препоручену терапију, у случају погоршања здравственог стања одмах се јавите свом лекару.

 

Уколико сте били у контакту са особама оболелим од ове болести  пратите своје здравствено стање  током седам дана од контакта. У случају појаве симптома остати код куће, јавити се свом лекару и  обавестите  колегијум/директора установе.

 


Свако одсуство ђака у одељењу чији сте  учитељ/разредни старешина пријавите раднику школе који ће бити од стране колегијума/директора одређен да води евиденцију о одсуствовању са наставе пре свих ђака и наставног особља, а потом и других запослених у установи (недељна или дневна евиденција о здравственом  стању у одељењу, која се у писаној форми изјаве/информације доставља особи која води евиденцију и комуницира са надлежном здравственом/епидемиолошком службом).

 

Често током дана проветравати  просторије у којима се спроводи настава.


 Организовати здравствено васпитни рад о општим мерама превенције грипа  примерено узрасту у сарадњи са Домом здравља или ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ.


  B. ДИРЕКТОР/КОЛЕГИЈУМ


1.    Да упозна  све запослене:


•    са значајем праћења здравственог стања свих чланова колектива

•    са спровођењем општих мера превенције у спречавању ширења респираторних инфекција (хигијена руку, хигијена дисајних путева...);

•    са поступком у случају да се  региструје ученик/студент/запослени у колективу 


2.    Да обезбеде штампање брошура и постера са здравственоваспитним порукама и препорукама у вези болести изазване новим вирусом грипа А (H1N1)в.


3.    Да обезбеде континуирано информисање чланова колектива  о актуелној епидемиолошкој ситуацији новог грипа А(H1N1)в у Србији и мерама које се предузимају и које ће се када и на који начин предузимати.

4.    У сарадњи са надлежном здравственом и епидемиолошком службом  да обезбеде континуирано сарадњу и повратно информисање,  уз налагање примене одређених мера како за спречавање, тако и за сузбијање ширења обољења( нпр. лична заштитна опрема,   дезинфекциона средства, режим затварања школа итд).


5.    Заједно са општинским,  градским, окружним   властима пре и током започињања школске 2009/2010 потребно је да  спроведу припремне радње како би заједнички поступали по препорукама.


6.    Комуникација ка свим сегментима друштва у реализацији акционог плана пре и током пандемије, укључујући и режим затварања школа


7.    Организација  активности која задовољава минимум процеса рада


8.    Алтернативни начини спровођења наставних активности


9.    Реорганизација радних места особа у ризику (труднице, особе за хроничним поремећајима здравља-дијабетес, астма, срчане сметње, бубрежна обољења итд.)

 

**Сходно препорукама СЗО опште мере превенције, као што су држање одстојања од најмање 1 м од других особа, хигијена дисајних путева (покривање носа и уста приликом кашљања и кијања папирнатом марамицом коју одмах треба након употребе бацити, а руке опрати текућом водом и сапуном), хигијена руку и проветравање просторија у којима се борави, су најефикасније мере превенције и сузбијања грипа изазваног новим типом вируса А (H1N1).                              


др Сандра Радловић

ЗЗЈЗ Кикинда

 

Прегледајте све текстове из рубрике