Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Евидентирање поплављених подручја

Датум: 25.05.2010.

ПРЕДСЕДНИЦИМА СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
„БЕОЗАШТИТА“ ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА НОВИ САД
БИВША МЗ „УГЉЕША ТЕРЗИН“ КИКИНДА
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


Обилне кише праћене градом и подземне воде поплавиле су велике  површине пољопривредног земљишта на територији општине Кикинда. Тек поникле ратарске културе, поврће, воће и друге пољоприврдне културе су знатно оштећене или потпуно уништене, чиме је пољопривредницима нанета велика материјална штета.

Ради утврђивања стварне висине причињене материјалне штете, потребно је евидентирати поплављене површине пољопривредног земљишта и степен оштећења усева.

Евидентирање поплављених површина и степена оштећења пољопривредних и других култура вршиће пољочуварска служаба организована у оквиру привредног друштва „Беозаштита“ у сарадњи са секретарима сеоских месних заједница, а у граду Кикинда у сарадњи са овлашћеним радником у бившој  МЗ „Угљеша Терзин“.

Евиденција треба да садржи следеће податке:

  • број катастарске парцеле
  • површина катастарске парцеле
  • површина која је поплављена (целокупно или делимично)
  • култура којом је засејано земљиште
  • степен оштећења усева

Потребне податке (без прилагања документације) треба да доставе власници-корисници земљишта

Пријаве се могу достављати до 10. јуна 2010. године

Месне заједнице и „Беозаштита“ треба на погодан начин да  известе власнике и кориснике пољопривредног земљишта где, када и како могу извршити пријављивање. 

Грађани ће бити извештени и путем средстава јавног информисања.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Владо Крејић, с.р.

 

Прегледајте све текстове из рубрике