Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Lokalni akcioni plan politike za mlade

Lokalni akcioni plan politike za mlade opštine Kikinda najvažniji je strateški dokument politike za mlade i jedan od ključnih elemenata inegrisanog sistema podrške mladima. Ciljna grupa su mladi od 15 do 30 godina bez obzira na društveni položaj, nacionalnost, versko, političko, seksualno ili drugo opredeljenje. U opštini Kikinda ima 13664 mladih ljudi koji čine 20 odsto stanovništva Opštine.

Preuzmite Lokalni akcioni plan politike za mlade opštine Kikinda 2011 - 2015

Pregledajte sve tekstove iz rubrike