Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Zaštita zdravlja životinja - Animal Health Protection

Opština Kikinda ove godine započinje realizaciju još jednog projekta koji se finansira iz sredstava Evropske unije. Reč je o projektu iz programa prekogranične saradnje Mađarska Srbija koji predstavlja nastavak saradnje između opština Kikinda i Mako kao i Javne agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda i Neprofitnog komunalnog preduzeća ''Makói Kommunális Nonprofit Kft'' iz Makoa.

Projekat pod nazivom ''Zaštita zdravlja životinja'' je nastavak projekta ''Odgovornost za zdravlje životinja'' koji je uspešno realizovan pre dve godine.

U prethodnom projektu je osnovana i opremljena zoohigijeničarska služba u Kikindi. U Opštini Mako renoviran je i opremljen prostor za tretman životinjskog otpada. Kako je jedan od ciljeva prvog projekta bio uspostavljanje dugoročne saradnje novi projekat je dokaz da se i ovaj cilj ostvaruje.

U okviru projekta ''Zaštita zdravlja životinja'' u opštini Kikinda biće izgrađena i opremljena Hladnjača za neškodljivo odlaganje životinjskog otpada.

Vrednost projekta

Ukupna vrednost projekata ''Zaštita zdravlja životinja'' iznosi 257.102,00 € od toga svakom partneru pripada:

Communal Nonprofit Ltd. of Makó

Ukupna vrednost: 130.922,00 €
Sopstveno učešće: 6.546,10 €
Državno sufinansiranje ( država Mađarska ): 13.092,20 €
Evropska Unija: 111.283,70 €

 

Opština Kikinda

Ukupna vrednost: 126.180,00 €
Sopstveno učešće: 18.927,00 €
Evropska Unija: 107.253,00 €

Trajanje projekta

Realizacija projekta traje godinu dana od 01.01.2013. do 31.12.2013. Projekat realizuje zajednički projektni tim sastavljen iz članova opštinskih projektnih timova Kikinde i Makoa.
Za deo projekta koji se odnosi na zdravlje životinja zaduženi stručnjaci iz Communal Nonprofit Ltd. of Makó i Javne agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda.

  


Pregledajte sve tekstove iz rubrike