Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Prekogranična saradnja

U okviru prekograničnog programa Rumunija – Srbija opština Kiknda realizuje projekat projekt „Common actions, common values – Resita and Kikinda, together for the future“ – „Zajedničke aktivnosti, zajedničke vrednosti – Rešica i Kikinda, zajedno za budućnost“
Cilj projekta je podizanje društveno – ekonomskih kapaciteta gradova, učesnika na projektu, kroz podizanje turističkih potencijala.
Implementacijom projektnih aktivnosti opština Kikinda će ostvariti sledeće ciljeve:

 

  • Podići će personalne kapacitete radnika zaposelnih u sektoru turizma (u javnom i privatnom sektoru)
  • Izradiće Strategiju za razvoj turizma opštine Kikinda
  • Kreiraće internet prezentaciju turističkih potencijala opštine Kikinda i opštine Rešica
  • Formiraće turistički info centar
  • Razviće turističke programe
  • Kreiraće i izraditi adekvatan broj promotivnog materijala u domenu turizma
  • Nabaviće i instalirati info-kioske ( sa “touch – screen” ekranima) na kojima će građani i posetioci opštine moći da vide sve kulturno istorijske i turističke potencijale opštine Kikinda i opštine Rešica

Vrednost projekta

Ukupna vrednost projekta „Common actions, common values – Resita and Kikinda, together for the future“ – „Zajedničke aktivnosti, zajedničke vrednosti – Rešica i Kikinda, zajedno za budućnost“ je 425.911 € od čega svakom partneru pripada:

1. Opština Rešica: 264.004 €

2. Opština Kikinda:

  • Ukupna vrednost: 161.907 €
  • Sopstveno učešće: 24.238 €
  • Evropska Unija:137.621 €

Trajanje projekta:

Projekat traje 12 meseci, početak projekta je bio 15.11.2012. godine a završava se 16.11.2013. godine.

Dokumentaciju za tender br. 1268/Municipality of Kikinda/85148/09.11.2012. – 06, možete preuzeti ovde

Pregledajte sve tekstove iz rubrike