Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu
Javna knjiga opštine Kikinda za 2011. godinuBroj dosijea Evidencioni broj zahteva Datum podnošenja zahteva Naziv podnosioca zahteva Adresa podnosioca zahteva Pregled
1 III-06-501-6/2011 18.01.2011. Shu Haike Petra Drapšina 17, Bečej Detalji
2 III-06-501-8/2011 20.01.2011. ZZ "Jovan Gligorin" Iđoš Detalji
3 III-06-501-9/2011 24.01.2011. Čudan Aleksandar J.J.Zmaja 15, Kikinda Detalji
4 III-06-501-16/2011 07.02.2011. Radosavljević Čedomir Beograd Detalji
5 III-06-501-17/2011 09.02.2011. Javna agencija za poljoprivredu Kikinda Detalji
6 III-06-501-18/2011 09.02.2011. Pjevalica Darko Đure Jakšića 57, Kikinda Detalji
7 III-06-501-22/2011 18.02.2011. ZZ "Jovan Gligorin" Iđoš Detalji
8 III-06-501-23/2011 18.02.2011. Raičković Jovan Solunskih dobrovoljaca 50, Rusko Selo Detalji
9 III-06-501-28/2011 24.02.2011. AD "Kikindski mlin" Kikinda  
10 III-06-501-29/2011 25.02.2011. DOO "Kaldarica" Kikinda Detalji
11 III-06-501-36/2011 07.03.2011. AD "Jedinstvo" Kikinda Detalji
12 III-06-501-37/2011 07.03.2011. AD "Galad" Kikinda Detalji
13 III-06-501-38/2011 08.03.2011. DOO "Reks" J.J.Zmaja 193, Kikinda Detalji
14 III-06-501-40/2011 10.03.2011. Medarević Stevo Nemanjina 3, Kikinda Detalji
15 III-06-501-44/2011 16.03.2011. Bell Chemicals Banatsko Veliko Selo Detalji
16 III-06-501-47/2011 23.03.2011. JP "Toplana" Kikinda Detalji
17 III-06-501-48/2011 24.03.2011. Livnica "Le Belier" Kikinda Detalji
18 III-06-501-49/2011 25.03.2011. DOO "Freenergy" Novi Beograd Detalji
19 III-06-501-51/2011 30.03.2011. DOO "Vojvođanin" Mokrin Detalji
20 III-06-501-58/2011 07.04.2011. Sabovljev Jovanka J.J.Zmaja 177, Kikinda Detalji
21 III-06-501-63/2011 18.04.2011. DOO "Freenergy" Novi Beograd Detalji
22 III-06-501-75/2011 24.05.2011. AD "Toza Marković" Kikinda Detalji 
23 III-06-501-76/2011 25.05.2011. Latinović Olivera Stojana Matića 29, Nakovo Detalji
24 III-06-501-78/2011 31.05.2011. MZ Novi Kozarci Novi Kozarci Detalji
25 III-06-501-82/2011 08.06.2011. Mančić Damir Sremska 3, Novi Sad Detalji 
26 III-06-501-83/2011 08.06.2011. Injac Milan Miloša Tice 19a, Nakovo Detalji
27 III-06-501-99/2011 28.06.2011. KI PET Kikinda