Grb Kikinde

Становништво

Према попису из 2011. године град Кикинда има 59.329 становника.

ПОДАЦИ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Насељено место Број становника Број домаћинстава Број станова
Банатска Топола 838 339 369
Банатско Велико Село 2.525 951 1.097
Башаид 3.121 1.043 1183
Иђош 1.825 641 825
Кикинда 37.676 13.803 15.841
Мокрин 5.244 1.961 2.328
Наково 1.921 763 933
Нови Козарци 1.912 665 768
Руско Село 2.811 1.034 1.213
Сајан 1.164 450 563
Нераспоређено 292 118 118
Укупно 59.329 21.768 25.238