Grb Kikinde

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
1. План детаљне регулације соларне електране "Negawatt Solar" на територији града Кикинде


Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 27.06.2024. године до 11.07.2024. године. Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски. Елаборат са текстуалним и графичким делом планског документа биће доступан на сајту града Кикинде www.kikinda.org.rs, у делу Урбанистички планови, Јавни увид.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди, у писаном облику, закључно са 11.07.2024. године.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, позивају се да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида на адресу – Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди, закључно са 11.07.2024. године.
Седница Комисије за планове града Кикинде, на којој ће се дати мишљење на Извештај о обављеном раном јавном увиду, чији ће саставни део бити примедбе које су поднете у писаном облику, одржаће се дана 26.07.2024. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.

slika
Попуните сва наведена поља!