Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Прекогранична сарадња 2

 

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија општина Кикинда реализује пројекат projekt „Flood Prevention – For Better Life Quality” – „Zaštita od Poplava – Za Bolji Kvalitet Života“.

Водећи партнер на пројекту је општина Решица. Општи циљ пројекта је хватање у коштац са значајним заједничким изазовима од стране животне средине и са специфичним аспектима локалне/регионалне спремности у односу на прекограничне ванредне ситуације стварањем ефикаснијих система и приступа за ванредне ситуације. Овај пројекат се бави специфичним аспектима локалне/регионалне спремности у односу на прекограничне ванредне ситуације, посебно спречавању поплава. Заједничке тешкоће и опасности у погледу управљања ванредним ситуацијама и такође заједничких решења и начина унапређења процедура у случају ванредних ситуација у Решици и Кикинди ће бити откривене кроз SWOT анализу као део заједничке стратегије у вези са ванредним ситуацијама.

Имплементацијом пројектних активности општина Кикинда ће остварити следеће циљеве:

  • Побољшање квалитета живота у пограничној области и Подунављу подизањем нивоа спремности при управљању ванредним ситуацијама у Решици и Кикинди. 
  • Повећање техничких и људских капацитета оних који су укључени у области за ванредне ситуације.
  • Развој заједничких планова у ванредним ситуацијама и дијалога између доносиоца одлука.
  • Стварање прекограничних веза између људи укључених у области ванредних ситуација.
  • Реконструкција 50 километара канала за одвођење атмосферских вода у Руском Селу.
  • Набавку багера са додатном опремом, који ће служити за чишћење и одржавање каналске мреже у општини Кикинда.


Вредност пројекта

Укупна вредност пројекта Flood Prevention – For Better Life Quality” – „Заштита од Поплава – За Бољи Квалитет Живота“ је 1.041.429 € од чега сваком партнеру припада:

1. Општина Решица: 635.118 €

2. Општина Кикинда:

  • Укупна вредност: 406.311 €
  • Сопствено учешће: 60.946,65 €
  • Европска Унија - ИПА: 345.364,35 €

Трајање пројекта:

Пројекат траје 13 месеци, почетак пројекта је био 21.01.2014. године а завршава се 21.02.2013. године.

Answers on questions asked until deadline 08.07.2014.

Clarification meeting and site visit 04.07.2014.- MINUTES

Прегледајте све текстове из рубрике