Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 11. stav 1. tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), člana 9., 70. i 129. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12, 20/13, 69/14 i 27/15), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kikinda za 2015. godinu (br. III-04-10-1/15) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu na predlog Savteta za zapošljavanje opštine Kikinda


OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
dana 25.08.2015. godine

Raspisuju
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2015. GODINI - 12 MESECI

Preuzmite konkurs
Preuzmite zahtev

Nazad