Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 28.01.2016. godine, donelo je sledeći


Z A K LJ U Č A K

Odobravaju se sredstva iz budžeta opštine Kikinda za 2016. godinu – iz sredstava namenjenih udruženjima građana, za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti kulture, koja će se usmeriti prema sledećem tabelarnom pregledu:

Preuzmite tekst odluke

Nazad