Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 01.03.2016. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Kikinda za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2016 godinu.
2. Odobravaju se sredstva iz budžeta opštine Kikinda za 2016 godinu – iz sredstava namenjenih za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME -Osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija- i za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME –plaćeni sportski trener, prema sledećim tabelarnim pregledima:

Preuzmite tabele rezultata

Nazad