Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 02.03.2017. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog Sekretarijata za društvene delatnosti za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za BENIFICIRANE KLUBOVE-KLUBOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2017 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2017 godinu – iz sredstava namenjenih za BENIFICIRANE KLUBOVE-KLUBOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD.


Preuzmite zaključak sa tabelom rezultata

Nazad