Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16) i Pravilnika o sufinansiranju opreme namenjene poljoprivrednoj proizvodnji broj III-03-320-245/2017 od 12.09.2017.godine, Gradonačelnik Grada Kikinda, doneo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Predlog po Javnom pozivu za učešće grada Kikinde u sufinansiranju nabavke opreme namenjene poljoprivrednoj proizvodnji broj V-320-208/2017 od 18.07.2017.godine.

Preuzmite zaključak

Nazad