Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 59. Stav 1.tačka 1 Statuta grada Kikinde („Sl. list grada .Kikinde“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 09.02.2018. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog Sekretarijata za društvene delatnosti za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za BENIFICIRANE KLUBOVE-KLUBOVE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2018 godinu.

Preuzmite kompletan zaključak

Nazad